โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2011

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

171

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

140

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

25

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 7 7 0 0
2011 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 อิทธิพลของการลอกกาวแบบใหม่ที่มีผลต่อสมบัติเชิงเคมีและกายภาพของไหมจากแหล่งภายในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2011 การสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายของแป้งในเนื้อไม้และเปลือกของต้นยางต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดที่ผลิตจากหอมหัวใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2011 (ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อการประยุกต์ในทางเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 68 Project 34 86 11 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2011 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการร้านอาหารสหโภชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมของผงสีสกัดจากเมล็ดมะขามบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2011 เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2011 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระดับความสุกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงสุกหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงพิวเร่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 3 7 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 3 0
2011 การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2011 ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 3 0 0
2011 การทำนายปริมาณความชื้นและโปรตีนของข้าวไทยโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2011 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การทดแทนแป้งสาลีด้วยฟลาวถั่วดำในขนมปังขาไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สารยับยั้งจากเชื้อ Lactobacillus sp. ประสิทธิภาพ 11 สายพันธุ์ แยกจากลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเดรชันและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาการตกแต่งผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย โดยสารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 จลนศาสตร์การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทำแห้งด้วยวิธีการออสโมซิสผลแก้วมังกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาการผลิตส่วนผสมอาหารจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวพันธุ์ต่างๆ และส่วนของโปรตีนที่แยกได้ต่อประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 อิทธิพลของกระบวนการนึ่ง กระบวนการบ่ม และกระบวนการอบแห้งต่อเนื้อสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2011 การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลในสภาวะที่มีแรงดันออสโมซิสและความเข้มข้นของเอทานอลสูง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต/แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากกากผลไม้เหลือทิ้งด้วยวิธีการหมักรา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟผง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และกระบวนการต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำและกระบวนการเอนแคปซูเลชันของสารออกฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2011 การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำข้าวและโปรตีนรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2011 วิธีการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้โปรตีนเรืองแสงสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้เพื่อตรวจติดตามการอยู่รอดของเอสเชอริเชีย คอไล ในระบบอาหารแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การพัฒนาสารข้นจากแป้งข้าวและสารกั้นสีจากรำข้าวสำหรับการพิมพ์ผ้าฝ้ายแบบรีซีสต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบไขมันและสมบัติของยางธรรมชาติในระหว่างการบ่ม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทำนายปริมาณและองค์ประกอบของไขมันกะทิอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2011 การหาลักษณะกลิ่นรสของน้ำพริกเผาด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและจมูกอิเลคโทรนิค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชันเพื่อการตรวจ วิเคราะห์ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 9 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองงอกและข้าวกล้องงอกด้วย Rhizopus oligosporus เพื่อใช้เป็นสารอาหารเสริม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
2011 การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์เคราติเนสเพื่อการใช้ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวฟ่างดัดแปรด้วยวิธีความร้อนร่วมกับความชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2011 ผลของการใช้ไคโตซานและสารสกัดจากขิงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การผลิตสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 62 Project 46 53 2 0
2011 โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค (ภาคตะวันออกและเขตปริมณฑล) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไขอ้อยการกากตะกอนของโรงงานนำตาลเป็นไขอนุภาคนาโน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2011 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การย้อมสีธรรมชาติและการเติมสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตบนผ้าฝ้ายที่มีไซโคลเดกซ์ตริน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 2 0 0
2011 การกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์นำและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 9 2 0 0
2011 ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/ผงไม้เพื่อประยุกต์ใช้กับแท่นรองสินค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 ระบบการบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากเห็ดตีนแรด (Macrocybe Crassum) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2011 Color-masking microencapsulation หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 5 1 0
2011 การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากดาหลาในผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนของเศษยางเพื่ออุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 1 0
2011 ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2011 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 6 0 0
2011 การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2011 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 ผลของปัจจัยบางชนิดต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในผักกาด เขียวปลี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (G) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (C) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนากระบวนการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ของ LC products หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (S) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับกระบวนการชักตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตราฐานสินค้าไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชักตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของความดันสูงและการแอนนีลต่อสมบัติพรีไบโอติกของสตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2011 การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นต่อปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ำหมัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตกรดแลคติกจากมันดิบปะหลังสับด้วยแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากมันสัมปะหลังดิบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2011 การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2011 การศึกษาสารที่ทำให้เกิดกลิ่น musty ในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 Market Access thhrough Competency Based Education and Training in Horticulture Project หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 5 0 0
2011 การให้ความร้อนแก่อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งด้วยเครื่องไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตแคบหมูปรุงรส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ(เปลือกมังคุด)และพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากพอลิแซกคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในเครื่องดื่มนมปรับกรด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การจำแนกกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สไตล์แฟชั่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2011 โครงการทดสอบคุณภาพขนมตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ระดับชุมชนพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0