โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2018

130

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

96

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

76

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

11

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 3 2 0
2018 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนไทรต์ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ผลของสายพันธุ์หัวปลีและการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และ คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มหัวปลี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากน้ำเชื่อมแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
2018 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 18 15 0 0
2018 อิทธิพลของคําแนะนําของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 4 0 0
2018 เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลางของผู้ผลิตน้ำผลไม้สด กรณีการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตและการดำเนินธุรกิจของไทยและอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนและความต้านทานน้ำของโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันด้วยเส้นใยชานอ้อยและแร่ดินเหนียวดัดแปร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 การเจลาติไนซ์บางส่วนของแป้งข้าวดัดแปรเพื่อลดการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสและพัฒนาคุณภาพคุกกี้ข้าวปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของการหุงต้มด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวและผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการใช้สารสกัดฝางในฟิล์มไฮโดรเจลจากคาร์บอกซี่เมททิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผลที่มีสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การผลิตและปรับปรุงสมบัติการละลายและการเกิดอิมัลชันของผงโปรตีนรำข้าวเข้มข้นโดยการรวมกลุ่มด้วยฟลูอิไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2018 การผลิต GABA รูปผงจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นร่วมกับสารสกัดจากพืช เพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแอคทีฟจากวัสดุชีวฐานเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2018 ผลของการบรรจุในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพด้านกลิ่นและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียของมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับบำบัดและฟื้นฟูเด็กสมองพิการในประเทศไทย. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องโอห์มมิคสำหรับการให้ความร้อนกะทิในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2018 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษาผลของรีคอมบิแนนท์โปรตีน RIP type I จากสบู่ดำเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิดแพร่กระจาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของไมเกรชันต่อสมบัติของพลาสติกฐานชีวภาพจากพอลิเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ผลของความร้อนต่อสารสารระเหย สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะแขว่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2018 การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 41 Project 12 6 0 0
2018 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร : มาตรฐานและหลักคิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2018 การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2018 โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP STAR)ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอมมะลิที่มีผลจากการขัดสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการความมั่นคงทางอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาโซ่คุณค่าของธุรกิจบริการด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การขยายขนาดการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวสำหรับธุรกิจระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 นวัตกรรมการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 เทคนิคผสมผสานของเมแทโบโลมิกส์และเฟลเวอโรมิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซิ่มระหว่างการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนากระบวนการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 สาหร่ายไทยอบกรอบพร้อมทาน แคลอรีต่ำ ใยอาหารและโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการการพัฒนาคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบการศึกษาและประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางการวิเคระห์เทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2018 การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของเแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การกำหนดอัตลักษณ์ของอะมิโลเพกตินที่สัมพันธ์กับสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตเซรัมสำหรับหน้าที่ประกอบด้วยสารประกอบฟินอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษากระบวนการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลการปนเปื้อนของโลหะไอออนในกากน้ำตาลต่อกระบวนการผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ชุดโครงการ: ชุมชนต้นแบบผู้ผลิตโปรตีนนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลของโอเมก้า 3 และการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงต่อองค์ประกอบของร่างกาย การเผาผลาญพลังงานและการระบมของกล้ามเนื้อในผู้ชายน้ำหนักเกินและอ้วน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 3 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 SHYFTE project ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสูตรและกระบวนการทำขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0