การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน

Publish Year International Journal 3
2021 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Edible packaging from hydroxypropyl thermoplastic cassava starch, agar and maltodextrin blends produced by cast extrusion", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 762-772
2021 exThitarat Phinainitisatra, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of starch?based peelable coating for edible packaging", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 321-329
2020 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 80-93