การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากน้ำเชื่อมแก่นตะวัน