สาหร่ายไทยอบกรอบพร้อมทาน แคลอรีต่ำ ใยอาหารและโปรตีนสูง