คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

81

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

40

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

62

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Active Packagingantimicrobial activityAntioxidantartificial neural networkblendCassavachitosancoconutdescriptive analysisDryingdyeingemulsionencapsulationEpoxidized natural rubberextractionextrusionFermentationFoodFood PackagingFood SafetyfreezinghydrocolloidLactic acid bacteriaListeria monocytogenesmangomechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationnanocompositeNanoparticlesNatural dyesNatural RubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationpackagingPLApoly(butylene adipate-co-terephthalate)poly(lactic acid)polylactic acidPrebioticprobioticproteinqualityriceRice flourrice noodlerice starchSensory Evaluationshelf lifeSilkstarchSupply chaintapioca starchtextureThermoplastic starchการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกไคโตซานชานอ้อยเทคโนโลยีชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมน้ำตาลบรรจุภัณฑ์แป้งแป้งมันสำปะหลังโปรไบโอติกผลไม้ผักพรีไบโอติก พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวมันสำปะหลังไมเกรชันไมโครเวฟยางธรรมชาติรำข้าววัสดุผสมสตาร์ชสมุนไพรสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอะฟลาทอกซินอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเอทานอลเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016Resource

นักวิจัยทั้งหมด 108 คน (รองศาสตราจารย์ 37 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 41 คน, อาจารย์ 25 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 26 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 66 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 424.55 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 405 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 317 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 173 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 871 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 726 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 82 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 301 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 1031 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 885 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 364 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4012 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1694 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2318 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 163 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 142 เรื่อง, สิทธิบัตร 18 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1699 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1394 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 25 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 166 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 114 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 333 รางวัล (เกียรติบัตร 137 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 108 รางวัล, ประชุมวิชาการ 88 รางวัล)