คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

120

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Active Packagingantimicrobial activityAntioxidantartificial neural networkCassavachitosancoconutdescriptive analysisDryingdyeingemulsionencapsulationepoxidized natural rubberextrusionFoodFood PackagingFood SafetyfreezinghydrocolloidLactic acid bacteriamangomechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationnanocompositeNanoparticlesnatural rubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationpackagingPLApoly(lactic acid)polylactic acidPrebioticprobioticproteinqualityricerice starchSensory Evaluationshelf lifeSilkstarchSupply chainTaguchi methodTapioca starchtextureThermoplastic starchการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งเกษตรข้าวข้าวกล้องงอกความปลอดภัยอาหารไคโตซานชานอ้อยเซลลูโลสเทคโนโลยีชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมนักวิจัยขั้นสูงน้ำตาลบรรจุภัณฑ์แป้งแป้งมันสำปะหลังโปรตีนโปรไบโอติกผลไม้ผักพรีไบโอติกพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวมันสำปะหลังไมเกรชันไมโครเวฟยางธรรมชาติรำข้าววัสดุผสมสตาร์ชสมุนไพรสร้างความพร้อมสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอะฟลาทอกซินอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเอทานอลเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กิจการภายในและการเงิน

E-Mail: wannee.ch@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5028

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิเทศสัมพันธ์

E-Mail: faginun@ku.ac.th

Tel.: 0-25625074

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

บริการวิชาการ

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและนวัตกรรมความรู้

E-Mail: fagiptr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5020 ต่อ 5205

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร

E-Mail: fagiktw@ku.ac.th

Tel.: 025625060

ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: faginnh@ku.ac.th

Tel.: 025625045 ต่อ 5704

ดร. บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

E-Mail: busarin.cho@ku.ac.th

Tel.: 025625387Resource

นักวิจัยทั้งหมด 106 คน (รองศาสตราจารย์ 41 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 คน, อาจารย์ 24 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 26 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 66 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 424.55 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 408 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 311 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 42 โครงการ, ผู้ประสานงาน 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 175 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 975 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 805 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 90 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 354 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1031 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 881 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 363 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4191 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1836 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2355 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 170 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 149 เรื่อง, สิทธิบัตร 18 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1731 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1410 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 25 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 182 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 114 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 331 รางวัล (เกียรติบัตร 136 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 108 รางวัล, ประชุมวิชาการ 87 รางวัล)