การผลิต GABA รูปผงจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นร่วมกับสารสกัดจากพืช เพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่