การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนและความต้านทานน้ำของโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันด้วยเส้นใยชานอ้อยและแร่ดินเหนียวดัดแปร

Publish Year National Conference 2
2019 exNucharee Khunkitti, exSukanya Siriwansoonthon, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Mechanical and Thermal Properties of Cassava Residue/PBAT Blend Containing Fibes", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium, 2 - 3 พฤษภาคม 2019, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exManitchaya Anantathanamit, exParichaya Promputtangkul, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Processing Variables on the Properties of Biodegradable Polymer Containing Cassava Residue", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium, 2 - 3 พฤษภาคม 2019, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย