การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าว

Publish Year International Journal 1
2019 exAttapon Nitiwattananon, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Conventional and Ultrasound-Assisted Extraction Techniques for Extraction of Phenolic Compounds from Coconut Husk", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 83-89
Publish Year International Conference 2
2018 exอรรถพล นิติวัฒนานนท์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION TECHNIQUES FOR EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM COCONUT HUSK FIBER", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development, 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอรรถพล นิติวัฒนานนท์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of type of solvent, sample particle size and sample-to-solvent ratio on ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from coconut (Cocos nucifera L.) husk fiber", International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)