งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2023

35

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2023

1701

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2023

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2023

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changeCOVID-19diversityDogEthanolfood safetyGenetic diversityGISgrowthinnovationKnowledge Managementmaizemangomechanical propertiesmorphologyNatural RubberoptimizationPCRperformanceproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityYieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์วิสาหกิจชุมชนสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอุตสาหกรรม

Department

บางเขน

 • งานวิจัย: 751
 • บทความ: 1405
 • ประชุมวิชาการ: 622
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 81
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 55

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 205
 • บทความ: 342
 • ประชุมวิชาการ: 88
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 8
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 9
 • รางวัล: 16

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 94
 • บทความ: 121
 • ประชุมวิชาการ: 79
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 3
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 3

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • งานวิจัย: 72
 • บทความ: 112
 • ประชุมวิชาการ: 30
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 8
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 14

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 5
 • บทความ: 2
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View