Person Image

  Education

  • Ph.D.(Marine Science), James Cook U.of North Queensland, ออสเตรเลีย, 2539
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  behaviorcrabfounding faunaFTIRIndo-Pacific humpbacked dolphinInformation CenterIron Cuboidal StructureIron Fish HomeIrrawaddy dolphinKhanomKhung Kraben BayKoh MunMicroplasticsMictyris thailandensisOtolithPangasianodon hypophthalmusPetrolisthes hastatusPhi Phi IslandPhoto-identificationporter crabQuota schemerehabilitationRhinolambrussandy beachSaving NemoSchizophrys asperasea floating raft cultureseagrass beds Seagrassessessile biotaSriracha BayStriped catfishsubsurface feedingsurvival rateSymbioticThai canaltidal cyclesเกาะมันเกาะล้านเกาะโลซินเกาะสากเกาะหมากโกร์ทฮอร์โมนคลองไทยความลึกความหลากหลายทางชีวภาพของปูความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลดอกไม้ทะเลถ่านหินถุงลากแบบแมนต้าถุงลากแพลงก์ตอนทรัพยากรทางทะเลทะเลเทคโนโลยีน้ำมันรั่วนิเวศวิทยาปูประจวบคีรีขันธ์ประชาคมปูประมงพื้นบ้าน ระบบนิเวศทางทะเลปลาสวายปะการังปะการังเทียมปะการังเทียม ประมงพื้นบ้าน อำเภอขนอมปะการังฟอกขาวปูปูก้ามยาวดำปูตัวแบนปูทหารใหญ่ปูใบ้หลังเต่าแดงปูปะการังปูปะการังดำปูเป้ตุ่มปูแมงมุมขอบหนามปูฤาษีจุดปูเสฉวนหนวดแดงผลกระทบพฤติกรรมพลาสติกพัทยาพื้นที่คุ้มครองเพชรบุรีภาคใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไมโครพลาสติกไม่โครพลาสติกย้ายปลูกปะการังระบบนิเวศระยองเรือรบหลวง ปะการังเทียม ชุมพร สุราษฎร์ธานีเรือหลวงสัตกูดโรงไฟฟ้าลำดับนิวคลีโอไทด์โลมาหลังโหนกเวลาสถานการณ์โควิดสัตว์เกาะติดหญ้าทะเลหมู่เกาะล้านอากาศยานไร้คนขับอ่าวไทย

  Interest

  การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง
  • ก.ค. 2562 - ก.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง
  • ต.ค. 2553 - ต.ค. 2557 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • ก.ย. 2550 - ต.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Presence and characterization of microplastics in coastal fish around the eastern coast of ThailandPhaksopa J., Sukhsangchan R., Keawsang R., Tanapivattanakul K., Thamrongnawasawat T., Worachananant S., Sreesamran P.2021Sustainability (Switzerland)
  13(23)
  16
  2Suspended microplastics during a tidal cycle in sea-surface waters around Chao Phraya River mouth, ThailandSukhsangchan R., Keawsang R., Worachananant S., Thamrongnawasawat T., Phaksopa J.2020ScienceAsia
  46(6),pp. 724-733
  14
  3Assessment of Microplastics in Green Mussel (Perna viridis) and Surrounding Environments around Sri Racha Bay, ThailandPhaksopa J., Sukhsangchan R., Keawsang R., Tanapivattanakul K., Asvakittimakul B., Thamrongnawasawat T., Worachananant S.2023Sustainability (Switzerland)
  15(1)
  5
  4Preliminary age and growth of bigeye tuna, thunnus obesus (Lowe, 1839) from the northeastern indian oceanNootmorn P., Srichanngarm S., Panjarat S., Meksumpun S., Thamrongnawasawat T., Jutagate T.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(1),pp. 98-105
  2
  5Microplastics Baseline Study in Gulf of Thailand: First Time in ThailandChannarong W., Taranut N., Thamrongnawasawat T.2023International Petroleum Technology Conference, IPTC 2023
  0
  6Resource Use and Management of Bigeye Tuna in the Indian Ocean: Quota Scheme in ThailandNootmorn P., Kumyoo C., Thamrongnawasawat T., Meksumpun S.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(2),pp. 116-132
  0