โครงการการพัฒนาคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย