การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 2
2015 exSoison, B., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varieties", International Food Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 2302-2308
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
Publish Year International Conference 3
2014 exBisri Soison, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Antioxidant Properties of Thai Sweet Potato Roots", 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WELLNESS, HEALTHY LIFESTYLE AND NUTRITION 2014, 2 - 3 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวปาริชาติ ธรรมนราธิป, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exSukuntaros Tadakittasarn, "Antioxidant Capacity of Rice Protein Hydrolysate Produced from Different Proteases", IFT Annual Meeting 2014, 21 - 24 มิถุนายน 2014, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2012 exนส.ใบศรี สร้อยสอน, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extrusion processing affects physicochemical and antioxidant properties of sweet potato extrudates", IFT Annual Meeting 2012, 25 - 28 มิถุนายน 2012, ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา