การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน

Publish Year National Conference 1
2012 exกนกวรรณ บัญชาดิฐ, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย