ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Screening and Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Thai Fermented Vegetables", Screening and Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Thai Fermented Vegetables, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Cholesterol Removal by Lactobacillus plantarum SFCB2-7c Isolated from Fermented Mustard Green of Northern Thailand", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย