การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Journal 1
2017 exSueprasarn, J., exReabroy, S., inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant properties of Karanda (Carissa carandas Linn.) extracts and its application in Thai traditional fermented pork sausage (Nham)", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1667-1675