การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต

Publish Year International Conference 2
2013 exนางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Zeolite ZSM-5 on Morphological and Mechanical Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend", 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 exนางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, exSam Lukubira, exProf. Amod A. Ogale, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Preparation Procedure On Polyethylene/Thermoplastic Starch/Zeolite ZSM-5 Composite", 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of zeolite 5A on compatibility and properties of linear low-density polyethylene/thermoplastic starch blend", The 2nd Thailand National Research University Summit, 7 - 8 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย