การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม

Publish Year National Conference 1
2012 exบุรินธร สันติชีวะเสถียร, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย