การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดที่ผลิตจากหอมหัวใหญ่