การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exKunatham, S., "Preparation and properties of thermoplastic starch/ginger residue biocomposites", Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition, 27 - 31 ตุลาคม 2013, Montreal, Quebec แคนาดา