ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์

Publish Year International Conference 1
2012 exJanwadee Aryupong, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Annealed Rice Starch with Different Acid Hydrolysis Time on its Physicochemical Properties", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology , 13 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย