การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น

Publish Year International Journal 4
2018 exToshiharu Yakushi, exSeiya Fukunari, exTomohiro Kodama, exMinenosuke Matsutani, exShun Nina, exNaoya Kataoka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, "Role of a membrane-bound aldehyde dehydrogenase complex AldFGH in acetic acid fermentation with Acetobacter pasteurianus SKU1108", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2018, หน้า 4549-4561
2018 inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exPitiwittayakul, N., exMatsutani, M., exMatsushita, K., "Disruption of the groEL gene revealed a physiological role for chaperonin in the thermotolerant acetic acid bacterium, acetobacter pasteurianus SKU1108", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1623-1633
2016 exMinenosuke Matsutani, exHideki Hirakawa, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exKazunobu Matsushita, "Complete Genome Sequencing and Comparative Genomic Analysis of the Thermotolerant Acetic Acid Bacterium, Acetobacter pasteurianus SKU1108, Provide a New Insight into Thermotolerance", Microbes and Environments, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 395-400
2015 exNittaya Pitiwittayakul, exPattaraporn Yukphan, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYuzo Yamada, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of acetic acid bacteria isolated in Thailand and assigned to the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysis", Annals of Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, กันยายน 2015, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2018 exToulaphone Keokene, exToshiharu Yakushi, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exWatchara Kanchanarach, exUraiwan Tippayasak, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exKannipa Tasanapak, exPattaraporn Rattanawaree, exShinsuke Fujiwara, exKazunobu Matsushita, "High temperature acetic acid fermentation with thermotolerant acetic acid bacteria and some other application with engineered acetic acid bacteria", Core-to-Core Program (Advanced Research Networks) (2014-2019) on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น
Publish Year International Copyrights 1
2014 inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Kazunobu Matsushita, exAssoc.Prof.Dr.Toshiharu Yakushi, exProf.Dr.Dr.Osao Adachi, exT. Hatano, "High temperature acetic acid fermentation acetic acid bacterium", Yamaguchi University, 2014