การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธรรมรัตน์ อ่อนสี , exนันป์พร มหาไม้, "การทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โครงฏารย่อย ในชุดโครงการเรื่องการจัดการปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย", นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7-8 สิงหาคม 2555), 7 - 8 สิงหาคม 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exธรรมรัตน์ อ่อนสี, exฐานิดา มูลลิกา, inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ", นิทรรศการในงาน กระบี่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8, 27 - 29 มิถุนายน 2012, เมือง กระบี่ ประเทศไทย