การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวฟ่างดัดแปรด้วยวิธีความร้อนร่วมกับความชื้น

Publish Year International Conference 1
2012 exน.ส พิลัยพร ดื่มโชค, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of cysteine on texture properties of gluten-free sorghum alkaline noodle", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology, 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exน.ส พิลัยพร ดื่มโชค, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้แป้งข้าวฟ่างทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บะหมี่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย