คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

118

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

111

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Active Packagingantimicrobial activityantioxidantartificial neural networkbioplasticcassavachitosancoconutdescriptive analysisDryingdyeingemulsionencapsulationEpoxidized natural rubberextrusionfermentationFoodFood PackagingFood SafetyfreezinghydrocolloidHydrolysateLactic acid bacteriamangomechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationnanocompositeNanoparticlesNatural dyesNatural RubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationPackagingPLAPoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(lactic acid)polylactic acidPrebioticprobioticproteinqualityriceRice flourrice starchSensory Evaluationshelf lifeSilkstarchtapioca starchtextureThermoplastic starchการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งเกษตรข้าวข้าวกล้องงอกความปลอดภัยอาหารไคโตซานชานอ้อยเซลลูโลสเทคโนโลยีชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมนักวิจัยขั้นสูงน้ำตาลบรรจุภัณฑ์แป้งโปรตีนโปรไบโอติกผลไม้ผักพรีไบโอติก พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดมะพร้าวมันสำปะหลังไมโครเวฟยางธรรมชาติรำข้าววัสดุผสมสมุนไพรสร้างความพร้อมสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเอทานอลเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กิจการภายในและการเงิน

E-Mail: wannee.ch@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5028

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fbusctm@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์

วิเทศสัมพันธ์

E-Mail: faginun@ku.ac.th

Tel.: 0-25625074

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

บริการวิชาการ

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและนวัตกรรมความรู้

E-Mail: fagiptr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5020 ต่อ 5205

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร

E-Mail: fagiktw@ku.ac.th

Tel.: 025625060

ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: faginnh@ku.ac.th

Tel.: 025625045 ต่อ 5704

ดร. บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

E-Mail: busarin.cho@ku.ac.th

Tel.: 025625387

ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร

E-Mail: fagikpr@ku.ac.th

Tel.: 025625080Resource

นักวิจัยทั้งหมด 146 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 76 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 26 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 66 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 424.55 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 419 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 320 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 45 โครงการ, ผู้ประสานงาน 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 184 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1046 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 864 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 72 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 401 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1017 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 864 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 360 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4355 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1966 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2389 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 166 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 145 เรื่อง, สิทธิบัตร 18 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1722 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1402 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 26 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 182 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 112 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 329 รางวัล (เกียรติบัตร 135 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 109 รางวัล, ประชุมวิชาการ 85 รางวัล)