คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

72

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Active Packagingantimicrobial activityantioxidantartificial neural networkblendcassavachitosancoconutdescriptive analysisDryingdyeingemulsionencapsulationepoxidized natural rubberextractionextrusionFoodFood PackagingFood Safetyfreezinghydrocolloidlactic acid bacteriaListeria monocytogenesMangomechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationnanocompositeNanoparticlesNatural dyesNatural RubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationPackagingPLApoly(lactic acid)polylactic acidProbioticproteinqualityRapid Expansionricerice noodlerice starchSensory Evaluationshelf lifeSilkstarchSupply chainTaguchi methodtapioca starchtextureThermoplastic starchกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกความปลอดภัยอาหารไคโตซานชานอ้อยเทคโนโลยีชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมน้ำตาลเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์แป้งแป้งมันสำปะหลังโปรไบโอติกผลไม้ผักพรีไบโอติก พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดโพรไบโอติกมะพร้าวมันสำปะหลังไมโครเวฟยางธรรมชาติรำข้าววัสดุผสมสตาร์ชสมุนไพรสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอะฟลาทอกซินอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเอทานอลไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการภายใน

E-Mail: fagiwnc@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5028

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาการศึกษานานาชาติ

E-Mail: faginun@ku.ac.th

Tel.: 0-25625074

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้

E-Mail: fagiptr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5020 ต่อ 5205

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fagivnc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625052

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagiscw@ku.ac.th

Tel.: 025625037

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร

E-Mail: fagisuk@ku.ac.th

Tel.: 02-5625075

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง

E-Mail: fbusnwl@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8777 ต่อ 60

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fagiktw@ku.ac.th

Tel.: 025625060Resource

นักวิจัยทั้งหมด 94 คน (รองศาสตราจารย์ 34 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน, อาจารย์ 19 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 26 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 66 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 424.55 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 448 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 357 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 45 โครงการ, ผู้ประสานงาน 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 191 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 771 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 648 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 70 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 255 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1004 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 866 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 354 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3762 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1547 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2215 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 154 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 134 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1693 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1388 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 25 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 166 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 114 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 333 รางวัล (เกียรติบัตร 137 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 108 รางวัล, ประชุมวิชาการ 88 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)