ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

...Annealingantimicrobial activityantioxidantbanana flourbioactive compoundsByproductChitosanClostridium perfringensCoconutconcentrated juiceDryingElectrical conductivityemulsionencapsulationevaporationextractionfoodFood SafetyfreezingFrozen foodGelatinGreen teaHydrolysateLecithinListeria monocytogenesMicrostructuremultilayermultiple emulsionMungbeanObesityOhmic heatingPasteurizationpineapplepregelatinizationProcessingproteinqualityretrogradationRheologyriceRice noodlerice starchSalmonellaSeed dryingshelf lifespray dryingstarchstructureSyneresisTamarindtextureTuna oilUHTVoluntary exerciseกระบวนการกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกาบาการแข่งขันการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการหมักการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคการอบแห้งเกษตรข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกคลื่นเสียงความถี่สูงความปลอดภัยอาหารไคโตซานจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ถั่วเขียวนักวิจัยขั้นสูงเนื้อไก่เนื้อสัมผัสแป้งแป้งข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าวเข้มข้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พอลิฟีนอลออกซิเดสโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวไมโครเวฟรำข้าวรำข้าว (rice bran)สตาร์ชสปอร์สมุนไพรสร้างความพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระสารพิษเชื้อราสารให้กลิ่นอะฟลาทอกซินอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagimbt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5041

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: faginfl@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5098


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 129 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 276 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 225 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 329 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 275 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 84 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1367 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 630 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 737 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 56 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 53 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 484 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 414 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 56 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 107 รางวัล (เกียรติบัตร 43 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)