ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

...AnnealingAntimicrobial activityAntioxidantBanana flourbioactive compoundsByproductchitosanClostridium perfringensCoconutconcentrated juiceDryingElectrical conductivityemulsionencapsulationevaporationextractionfoodfood compositionFood SafetyfreezingFrozen foodgelatinGreen teaheterocyclic aminesHydrolysatejuicelecithinListeria monocytogenesmangoMicrostructureMolecular weightmultilayermultiple emulsionmungbeanmycotoxinobesityOhmic heatingPasteurizationpineapplepregelatinizationProcessingproteinqualityretrogradationRheologyriceRice noodlerice starchSalmonellaSeed dryingshelf lifeStarchstructureSyneresisTamarindtextureTuna oilUHTVoluntary exerciseกระบวนการกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวกาบาการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการหมักการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคการอบแห้งข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกคลื่นเสียงความถี่สูงความปลอดภัยอาหารเครื่องเทศจิงจูฉ่ายจุลินทรีย์ถั่วเขียวเนื้อไก่เนื้อสัมผัสแป้งแป้งข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าวเข้มข้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พอลิฟีนอลออกซิเดสโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวไมโครเวฟรำข้าวรำข้าว (rice bran)สตาร์ชสปอร์สมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารพิษเชื้อราสารให้กลิ่นอะฟลาทอกซินอายุการเก็บรักษาอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 167 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 189 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)
 • ทุนนอก 303 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 256 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1227 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 534 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 693 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 37 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 35 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 451 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 393 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 49 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)