Person Image

  Education

  • วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  allicinantimicrobial agentchitosanchitosan-allicin complexesCrude extractenzymatic hydrolysisfat replacerListeria monocytogeneslow fat Chinese pork sausageLow fat meat productslow fat pork sausageLow fat salamiMalva nut gummeat (MDCM)Meatsmechanically deboned chickenMicrostructureMicrowave heatingMixed Plant Oilmucilage from Hoary basil seedNatural pigmentnatural preservativeOhmic heatingOrganic spend coffee groundorganic spent coffee groundOrganicsPasteurizationpeanutsPectinex?PeptidePhenolic compoundsPlants (botany)Pork fatpork meat ballsPork Meat BattersPork sausage (Nham)Pork sausagespreparationPreparation Methodproduct qualitypropertiesProtein HydrolysateProtein Hydrolysates in Meatsprotein interactionspurchase intentqualityquality characteristicsready to cook chicken pattyreduced fat-low sugar Chinese pork sausageRice bran oilsausagesensory likingshelf lifeshelf-lifeSpent coffee groundssquidSulfur compoundsTangerine peelTexture and Sensory PropertiesThai hoary basil seed mucilageThai traditional fermentedthermosonicationTotal phenolic contentTransglutaminaseUltrasonicsultrasound assisted extractionUltrasound-assisted extractionwhey proteinWhite mugwortกัญชาการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อนสุญญากาศการพัฒนาสูตร (Formulation development) กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal processing) เทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน (Hurdle techniques) การยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life extension) ไส้กรอก (Sausage)การสกัดกิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมการต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์กุนเชียงหมูไขมันต่ำไก่แคโรทีนอยด์ไคโตซานไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเนื้ออกไก่แนวคิดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์เปปไทด์โปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้งผงเลือดปลาทูน่าผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพคตินฟักข้าวระบบทางเดินอาหารจาลองสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระ

  Interest

  Applications of Chitosan and Hydrocolloids in Meats and Meat Products, Protein Hydrolysates in Meats, Development of Functional Meat and Poultry Products

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physicochemical properties and antioxidant activities of white dragon fruit peel pectin extracted with conventional and ultrasound-assisted extractionNguyen B.M.N., Pirak T.2019Cogent Food and Agriculture
  5(1)
  30
  2Ohmic heating effects on Listeria monocytogenes inactivation, and chemical, physical, and sensory characteristic alterations for vacuum packaged sausage during post pasteurizationInmanee P., Kamonpatana P., Pirak T.2019LWT
  108,pp. 183-189
  28
  3Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying methodSukkhown P., Jangchud K., Lorjaroenphon Y., Pirak T.2018Food Hydrocolloids
  76,pp. 103-112
  27
  4The influence of chitosan on physico-chemical properties of chicken salt-soluble protein gelKachanechai T., Jantawat P., Pichyangkura R.2008Food Hydrocolloids
  22(1),pp. 74-83
  26
  5Characterisation of physical, chemical and antimicrobial properties of allicin-chitosan complexesPirak T., Jangchud A., Jantawat P.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(7),pp. 1339-1347
  21
  6Effect of salt, rice bran oil and malva nut gum on chemical, physical and physico - Chemical properties of beef salt - Soluble protein and its application in low fat salamiPramualkijja T., Pirak T., Kerdsup P.2016Food Hydrocolloids
  53,pp. 303-310
  18
  7Effects of high pressure processing and hot water pasteurization of cooked sausages on inactivation of inoculated listeria monocytogenes, natural populations of lactic acid bacteria, pseudomonas spp., and coliforms and their recovery during storage at 4 and 108CBalamurugan S., Inmanee P., De Souza J.E., De Souza J.E., Strange P., Pirak T., Barbut S.2018Journal of Food Protection
  81(8),pp. 1245-1251
  16
  8Antioxidant properties of Karanda (Carissa carandas Linn.) extracts and its application in Thai traditional fermented pork sausage (Nham)Sueprasarn J., Reabroy S., Pirak T.2017International Food Research Journal
  24(4),pp. 1667-1675
  11
  9Seafood Flavor Perception, Liking, Emotion, and Purchase Intent of Coated Peanuts as Affected by Coating Color and Hydrolyzed Squid Peptide PowderSukkhown P., Pirak T., Chonpracha P., Ardoin R., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Science
  84(6),pp. 1570-1576
  10
  10Hoary basil seed mucilage as fat replacer and its effect on quality characteristics of chicken meat modelSaengphol E., Pirak T.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 382-387
  6
  11Effect of ultrasonic-assisted extraction on the properties, antioxidant and inflammatory activities of carotenoids from gac (Momordica cochinchinensis) fruit pericarpNatnoi S., Pirak T.2019Cogent Food and Agriculture
  5(1)
  5
  12Valorization of chicken slaughterhouse by-products: Production and properties of chicken trachea hydrolysates using commercial proteasesPramualkijja T., Pirak T., Euston S.R.2021International Journal of Food Properties
  24(1),pp. 1642-1657
  3
  13Physicochemical and sensory characteristics of reduced fat-low sugar Chinese pork sausage as produced by chitooligosaccharide using commercial pectinase hydrolysisBoonviset P., Pirak T.2020International Journal of Food Properties
  23(1),pp. 22-33
  3
  14Total polyphenol content and antioxidant properties of cold brew coffee extracts as affected by ultrasound treatment and their application in low fat pork sausageChongsrimsirisakhol O., Pirak T.2022International Journal of Food Properties
  25(1),pp. 813-826
  2
  15Effect of thermosonication or microwave heating for post pasteurization on chemical, physical, and sensory characteristics of prototype sausageInmanee P., Ratphitagsanti W., Kamonpatana P., Pirak T.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 39-47
  2
  16Development of instant beverage from predigested broken jasmine brown rice and job's tears for diabetic patientsYuthavisuthi P., Chompreeda P., Pirak T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 795-803
  1
  17Effect of Thai hoary basil (Ocimumcanum Sims.) seed mucilage on fat reduction and quality characteristics of chicken salt soluble protein gel and low-fat meat productsSaengphol E., Pirak T.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 487-499
  1
  18Novel peptides from dried squid head by-products obtained from snack processSukkhown P., Pirak T., Jangchud K., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  0
  19Identification of polyphenols in white mugwort (Artemisia lactiflora Wall.) ethanolic extracts and their anti-inflammatory and anti-adipogenic activity potentialUdomwasinakun N., Pirak T., Chanput W.P.2022Food Bioscience
  0
  20Functional Properties of Egg White Protein and Whey Protein in the Presence of Bioactive Chicken Trachea Hydrolysate and Sodium ChloridePramualkijja T., Pirak T., Euston S.R.2022Sustainability (Switzerland)
  14(24)
  0