Person Image

  Education

  • วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  allicinantimicrobial agentchitosanchitosan-allicin complexesListeria monocytogeneslow fat Chinese pork sausagelow fat pork sausageLow fat salamiMalva nut gummeat (MDCM)mechanically deboned chickenMicrostructureMixed Plant Oilmucilage from Hoary basil seedNatural pigmentnatural preservativeOhmic heatingPasteurizationpeanutsPeptidePork fatpork meat ballsPork Meat BattersPork sausage (Nham)preparationPreparation Methodproduct qualitypropertiesproteinProtein HydrolysateProtein Hydrolysates in Meatspurchase intentquality characteristicsready to cook chicken pattyRice bran oilsausagesensory likingshelf lifesport performancesquidTangerine peelTexture and Sensory PropertiesThai traditional fermentedTransglutaminasevalue baseการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อนสุญญากาศการพัฒนาสูตร (Formulation development) กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal processing) เทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน (Hurdle techniques) การยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life extension) ไส้กรอก (Sausage)การสกัดกิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมการต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์กุนเชียงหมูไขมันต่ำไก่ไคโตซานไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเนื้อวัวบดเนื้อสัตว์และผลิตภ้ณฑ์เนื้ออกไก่แนวคิดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์เปปไทด์โปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้งผงเลือดปลาทูน่าผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟักข้าวเลือดปลาทูน่าไลโพโซมวัตถุกันเสียจากธรรมชาติศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEsเศษปลาหมึกส่วนผสมเชิงหน้าที่สารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซาน-อัลลิซินสารเมือกจากเมล็ดแมงลักสารเมือกแมงลักสารสกัดจากขิงสารสกัดจากใบแมงลักสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุนัขไส้กรอกหมูไขมันต่ำไส้แฮมเบอร์เกอร์ไก่พร้อมปรุงหนามแดงอัลลิซินอาหารกินเล่นสุนัขอาหารกินเล่นสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเอ็นแคปซูเลชันเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสแอนติออกซิแดนท์แอนโทไซยานินแอสตาแซนธิน

  Interest

  Applications of Chitosan and Hydrocolloids in Meats and Meat Products, Protein Hydrolysates in Meats, Development of Functional Meat and Poultry Products

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)