Person Image

  Education

  • Ph.D (Food Science and Technology), University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  alkaline solutionAnion exchange chromatographyAntioxidantAntioxidant activityAntioxidantsbakerybananabeeswaxBreadbrown ricecoatingCoffeeconsumerDefatted rice brandescriptive analysisemotionEnzymatic hydrolysisextruded snackextrusionFlourFood productsfruitfruit leathergamma-aminobutyric acidgerminated brown riceGerminated brown rice flourGlutinous riceGreen teamushroomphenolic contentPhysical propertiesPhysicochemical propertyprotein hydrolysatePumpkinpumpkin flourpurchase intentqualityRice bran protein hydrolysaterice flourRolling timeshelf lifesnackStarchsweet potatoThai Lod-ChongTotal phenolic contentwheat flourกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันการยอมรับของผู้บริโภคขนมไทยข้าวข้าวกล้องงอกโปรตีนถั่วเหลืองสกัดผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ทาขนมปังผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารผักผู้ประกอบการผู้สูงอายุผู้สูงอายุ(elder)แผนผังความชอบ(preference mapping)แผนภาพความชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50พันธุ์ขาวแตงกวาพันธุ์ทองดีเพคตินฟรุตเยลลี่ฟิล์มที่รับประทานได้ไฟโตสเตอรอล (phytosterols)ภาชนะบรรจุมะพร้าวมังคุดมันเทศแยมโยเกืร์ตพร้อมดื่มระบบทางเดินอาหารจาลองระยะเวลางอกรายได้เกษตรกรรีโทรเกรเดชันลองกองลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งวิธีการงอกศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจการผลิตสภาวะสุญญากาศส้มสมบัติทางเคมีกายภาพส้มโอสมุนไพรสัปปะรดสารเคลือบสุขภาพเห็ดอบแห้งอายุการเก็บอาหารว่าง

  Interest

  Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 261 ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 63 เรื่อง (เชิงวิชาการ 55 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified StarchCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Naivikul O., McClements D.2011Journal of Food Science
  76(1)
  156
  2Effects of extrusion conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacksPansawat N., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Saalia F.K., Eitenmiller R.R., Phillips R.D.2008LWT - Food Science and Technology
  41(4),pp. 632-641
  85
  3Effect of extrusion conditions on physical and chemical properties of high protein glutinous rice-based snackChaiyakul S., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Winger R.2009LWT - Food Science and Technology
  42(3),pp. 781-787
  79
  4Germination conditions affect physicochemical properties of germinated brown rice flourCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Piyachomkwan K., Tungtrakul P., Prinyawiwatkul W.2009Journal of Food Science
  74(9)
  68
  5Physicochemical properties of sweet potato flour and starch as affected by blanching and processingJangchud K., Phimolsiripol Y., Haruthaithanasan V.2003Starch/Staerke
  55(6),pp. 258-264
  68
  6Identification of peptide molecular weight from rice bran protein hydrolysate with high antioxidant activityThamnarathip P., Jangchud K., Nitisinprasert S., Vardhanabhuti B.2016Journal of Cereal Science
  69,pp. 329-335
  60
  7Gold kiwifruit leather product development using Quality function deployment approachVatthanakul S., Jangchud A., Jangchud K., Therdthai N., Wilkinson B.2010Food Quality and Preference
  21(3),pp. 339-345
  58
  8Physical properties of directly expanded extrudates formulated from partially defatted peanut flour and different types of starchSuknark K., Phillips R.D., Chinnan M.S.1997Food Research International
  30(8),pp. 575-583
  52
  9Influence of interfacial composition on oxidative stability of oil-in-water emulsions stabilized by biopolymer emulsifiersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Decker E., McClements D.2012Food Chemistry
  131(4),pp. 1340-1346
  47
  10Germination conditions affect selected quality of composite wheat-germinated brown rice flour and bread formulationsCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., Tungtrakul P.2010Journal of Food Science
  75(6)
  41
  11Physicochemical characteristics and sensory optimisation of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrationsPhimpharian C., Jangchud A., Jangchud K., Therdthai N., Prinyawiwatkul W., No H.2011International Journal of Food Science and Technology
  46(5),pp. 972-981
  38
  12Acceptance by American and Asian consumers of extruded fish and peanut snack productsSuknark K., McWatters K.H., Phillips R.D.1998Journal of Food Science
  63(4),pp. 721-725
  37
  13Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatmentsSoison B., Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2014International Journal of Food Science and Technology
  49(9),pp. 2067-2075
  35
  14Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 490-496
  33
  15Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
  51(1),pp. 194-202
  30
  16Tapioca-fish and tapioca-peanut snacks by twin-screw extrusion and deep-fat fryingSuknark K., Phillips R.D., Huang Y.W.1999Journal of Food Science
  64(2),pp. 303-308
  30
  17Stability of tocopherols and retinyl palmitate in snack extrudatesSuknark K., Suknark K., Lee J., Eitenmiller R.R., Phillips R.D.2001Journal of Food Science
  66(6),pp. 897-902
  30
  18Rapid liquid chromatographic assay of vitamin E and retinyl palmitate in extruded weaning foodsLee J., Suknark K., Kluvitse Y., Phillips R.D., Eitenmiller R.R.1999Journal of Food Science
  64(6),pp. 968-972
  29
  19Oil Coating Affects Internal Quality and Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during StorageNongtaodum S., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., No H., Prinyawiwatkul W.2013Journal of Food Science
  78(2)
  29
  20Physicochemical properties and consumer acceptance of wheat-germinated brown rice bread during storage timeCharoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., No H., King J.2010Journal of Food Science
  75(6)
  24
  21Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying methodSukkhown P., Jangchud K., Lorjaroenphon Y., Pirak T.2018Food Hydrocolloids
  76,pp. 103-112
  24
  22Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varietiesSoison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2302-2308
  24
  23Composite wheat-germinated brown rice flours: Selected physicochemical properties and bread applicationCharoenthaikij P., Charoenthaikij P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W., No H.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(1),pp. 75-82
  23
  24Consumer perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroomTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Chonpracha P., Ardoin R., Prinyawiwatkul W.2020International Journal of Food Science and Technology
  55(1),pp. 46-54
  21
  25Functional properties of protein hydrolysates from Riceberry rice branThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
  51(5),pp. 1110-1119
  16
  26Comparisons of physicochemical properties and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flourPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(11),pp. 2436-2444
  13
  27Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacksPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 550-556
  12
  28The Physical Characterization and Sorption Isotherm of Rice Bran Oil Powders Stabilized by Food-Grade BiopolymersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., McClements D.2015Drying Technology
  33(4),pp. 479-492
  12
  29Quality changes of burnt aromatic coconut during 28-day storage in different packagesJangchud K., Puchakawimol P., Jangchud A.2007LWT - Food Science and Technology
  40(7),pp. 1232-1239
  12
  30Effects of fat replacers on the physical, chemical and sensory characteristics of puff pastryPimdit K., Therdthai N., Jangchud K.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 739-746
  11
  31Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour-based doughTherdthai N., Zhou W., Jangchud K.2007LWT - Food Science and Technology
  40(6),pp. 1036-1040
  9
  32Physicochemical property changes in germinated brown rice flour from different storage periods of paddy riceSongtip P., Jangchud K., Jangchud A., Tungtrakul P.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(4),pp. 682-688
  8
  33Healthy brown rice-based extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contentsTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(9)
  5
  34Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extractionTepsongkroh B., Jangchud K., Trakoontivakorn G.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(4),pp. 3097-3105
  5
  35Soft starchy candy as a food model to study the relationship between sensory and selected physicochemical propertiesJangchud K., Jangchud A., Prinyawiwatkul W.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(10),pp. 2078-2085
  2
  36Development of an emotion lexicon and its application in demographic characteristics and behavior of coffee consumers in ThailandLeesuksawat W., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., Prinyawiwatkul W.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 544-553
  1
  37Descriptive sensory analysis of Chinese and Assam drinking green teas from Thailand influenced by varying durations of rolling and pan-firing processesTongsai S., Jangchud A., Jangchud K., Haruthaithanasan V., Chueamchaitrakun P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 537-544
  1
  38Relationship between sensory and chemical properties of Assam green teas under different pan-firing and rolling time conditionsTongsai S., Jangchud K., Jangchud A., Tepsongkroh B., Boonbumrung S., Prinyawiwatkul W.2022International Journal of Food Science and Technology
  0
  39Physicochemical properties of rice flour as affected by alkaline soaking and washing treatmentsPedcharat K., Jangchud K., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  56(5),pp. 2539-2547
  0
  40Novel peptides from dried squid head by-products obtained from snack processSukkhown P., Pirak T., Jangchud K., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  0
  41Effect of the physical properties on consumer preference of nuggetsNantapatavee P., Jangchud A., Jangchud K., Lin J., Harnsilawat T.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 519-525
  0
  42Effect of coating on doughnut cake preference using R-indexSirilert T., Jangchud A., Wuttijumnong P., Jangchud K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 240-246
  0