Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science) , University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม. ( ผลิตภัณฑ์ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. (ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  A549alginateAllyl isothiocyanateAntioxidant activityApoptosisartificial neural networksAscorbic acidastaxanthinCanned FoodcarrageenanEdible mushroomfish oilFourier transform infrared spectroscopyinflammatory painLentinus edodesliposomesLitopenaeus vannameiLocal beefmicemyeloperoxidaseNisinOxidationshrimp shellsSoluble calciumSous-videStructured hydroxyapatiteSulfur compoundssupercritical fluid extractionTaste enhancerTemperatureThai FoodThalassiosira sp.Tilapia bonesTom YumTotal flavonoid contentsTotal phenolic compoundstraditional fermented foodtraditional foodtuna bloodTuna bonetuna liver proteinstuna oilTUNA OILStuna roetyrosinase inhibitionultrasonic atomizerกรดไขมันกลิ่นรสการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือคาร์โนซีนเครื่องดื่มชนิดผงเครื่องผสมสารระบบอัลตร้าโซนิคแคโรทีนอยด์โครมาโทกราฟีเซลล์ต้นแบบเซลล์มะเร็งแซลมอนทูน่า ทูน่าบรรจุกระป๋อง เศษเหลือ น้ำเลือด การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่ากระป๋องเทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์เทคโนโลยีการกักเก็บเทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญนาโนไคโตซานน้ำข้าวน้ำนึ่งปลาทูน่าน้ำผลไม้ผงน้ำมันที่ปรับโครงสร้างน้ำมันปลาน้ำมันปลาดิบบะหมี่กึ่งสสำเร็จรูปแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร (Food poisoning bacteria)ปลาแซลมอนปลาป่นปลิงขาวเปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปลือกกุ้งโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทผงตับผงเลือดปลาทูน่าผลิตภัณฑ์ Pet foodผลิตภัณฑ์น้ำมันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (aquaculture products)ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดปลาทูน่าไลโพโซมวาซาบิเอนแคปซูลเลชันเอ็นแคปซูเลชันเอ็นแคปซูเลชั่นเอนไซม์ไลเปสแอนเซอรีนแอนเซอรีน คาร์โนซีน เมมเบรน การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่า นาโนไคโตซาน เปลือกกุ้ง แกนหมึก การนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแอนติออกซิแดนท์แอลดีแอล-คลอเลสเตอรอลแอสตาแซนทินแอสตาแซนธินแอสตาแซนธิน เศษเหลือกุ้ง การปกป้องสมอง แอนตืออกซิแดนท์แอสตาแซนธินธรรมชาติ

  Interest

  การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง
  • ก.ค. 2562 - ม.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง
  • ก.ค. 2550 - ก.ค. 2554 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fish oil encapsulation with chitosan using ultrasonic atomizerKlaypradit W., Huang Y.W.2008LWT - Food Science and Technology
  41(6),pp. 1133-1139
  238
  2Antioxidant activities of extracts from five edible mushrooms using different extractantsBoonsong S., Klaypradit W., Wilaipun P.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 89-97
  93
  3Astaxanthin encapsulated in beads using ultrasonic atomizer andapplication in yogurt as evaluated by consumer sensory profileTaksima T., Limpawattana M., Klaypradit W.2015LWT - Food Science and Technology
  62(1),pp. 431-437
  64
  4Application of Artificial Neural Networks to Predict the Oxidation of Menhaden Fish Oil Obtained from Fourier Transform Infrared Spectroscopy MethodKlaypradit W., Kerdpiboon S., Singh R.K.2011Food and Bioprocess Technology
  4(3),pp. 475-480
  62
  5In vitro antioxidant, antityrosinase, and cytotoxic activities of astaxanthin from shrimpwasteChintong S., Phatvej W., Rerk-Am U., Waiprib Y., Klaypradit W.2019Antioxidants
  8(5)
  52
  6Effects of astaxanthin from shrimp shell on oxidative stress and behavior in animal model of Alzheimer's diseaseTaksima T., Chonpathompikunlert P., Sroyraya M., Hutamekalin P., Limpawattana M., Klaypradit W.2019Marine Drugs
  17(11)
  29
  7Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomesSangsuriyawong A., Limpawattana M., Siriwan D., Klaypradit W.2019Food Science and Biotechnology
  28(2),pp. 529-537
  26
  8Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibitionRitto D., Tanasawet S., Singkhorn S., Klaypradit W., Hutamekalin P., Tipmanee V., Sukketsiri W.2017Nutrition Research and Practice
  11(4),pp. 275-280
  25
  9Effects of astaxanthin from Litopenaeus vannamei on carrageenan-induced edema and pain behavior in miceKuedo Z., Sangsuriyawong A., Klaypradit W., Tipmanee V., Chonpathompikunlert P.2016Molecules
  21(3)
  22
  10Properties of encapsulated wasabi flavour and its application in canned foodRatanasiriwat P., Worawattanamateekul W., Klaypradit W.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(4),pp. 749-757
  15
  11Antimicrobial activity optimization of nisin, ascorbic acid and ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt (EDTA) against Salmonella Enteritidis ATCC 13076 using response surface methodologySangcharoen N., Klaypradit W., Wilaipun P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(5),pp. 355-364
  13
  12Fermented fish product (Pla-ra) from marine fish and preservationSangjindavong M., Chuapoehuk P., Runglerdkriangkrai J., Klaypradit W., Vareevanich D.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 129-136
  12
  13Interaction effect of phenolic compounds on Alaska Pollock skin gelatin and associated changesPoungchawanwong S., Poungchawanwong S., Klaypradit W., Li Q., Wang J., Hou H., Hou H.2020LWT
  133
  12
  14Effect of calcination temperature on structure and characteristics of calcium oxide powder derived from marine shell wasteSuwannasingha N., Suwannasingha N., Kantavong A., Tunkijjanukij S., Aenglong C., Liu H.B., Klaypradit W.2022Journal of Saudi Chemical Society
  26(2)
  8
  15Utilization of marine organisms for the green synthesis of silver and gold nanoparticles and their applications: A reviewRizki I.N., Klaypradit W., Patmawati 2023Sustainable Chemistry and Pharmacy
  31
  6
  16Tuna blood inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in RAW264.7 macrophagesKlaypradit W., Hawangjoo M., Ngasakul N., Chonpathompikunlert P., Limpawattana M., Sukketsiri W.2021Functional Foods in Health and Disease
  11(4)
  3
  17Properties of Protein Hydrolysates and Bioinformatics Prediction of Peptides Derived from Thermal and Enzymatic Process of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) RoePhetchthumrongchai T., Tachapuripunya V., Chintong S., Roytrakul S., E-kobon T., Klaypradit W.2022Fishes
  7(5)
  3
  18Novel sous-vide pressure technique affecting properties of local beef muscleChotigavin N., Kerr W.L., Klaypradit W., Kerdpiboon S.2023LWT
  175
  3
  19Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shells on lung cancer A549 cellsTanasawet S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Klaypradit W., Sroyraya M., Hutamekalin P.2020Tropical Journal of Pharmaceutical Research
  19(9),pp. 1835-1842
  3
  20Microencapsulated fish oil powder by spray drying using combination of wall materials in Kasetsart University, BangkokAprilia I., Pujiastuti D.Y., Klaypradit W.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  679(1)
  2
  21Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cellsAenglong C., Ngasakul N., Limpawattana M., Sukketsiri W., Chockchaisawasdee S., Stathopoulos C., Tanasawet S., Klaypradit W.2023Journal of Functional Foods
  100
  2
  22Synthesis of soluble calcium compound from skipjack tuna bones using edible weak acidsAenglong C., Wang Y.M., Limpawattana M., Sukketsiri W., Tang Q.J., Klaypradit W., Kerdpiboon S.2022LWT
  162
  1
  23Physical, chemical composition and umami compound of dried immature and mature roes of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)Phetchthumrongchai T., Chuchird N., Roytrakul S., Chintong S., Klaypradit W.2022Fisheries and Aquatic Sciences
  25(7),pp. 390-402
  1
  24Sous-vide meat properties as a function of physical and surface changes during processingChotigavin N., Kerr W.L., Klaypradit W., Kerdpiboon S.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(5)
  1
  25Oral Administration of Ethanolic Extract of Shrimp Shells-Loaded Liposome Protects against Aβ-Induced Memory Impairment in RatsKuedo Z., Chotphruethipong L., Raju N., Reudhabibadh R., Benjakul S., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Hutamekalin P.2022Foods
  11(17)
  1
  26Functional Properties and Bioactivities of Protein Powder Prepared from Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) Liver Using the pH Shift ProcessJeerakul C., Kitsanayanyong L., Mookdasanit J., Klaypradit W., Tepwong P.2022Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
  72(4),pp. 347-359
  0
  27Antimicrobial activity of microencapsulated nisin with ascorbic acid and ethylenediaminetetraacetic acid prepared using double emulsion and freeze-drying technique against Salmonella Enteritidis ATCC 13076 in culture broth and minced fishSangcharoen N., Sangcharoen N., Klaypradit W., Wilaipun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 65-76
  0
  28Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathwaySaetan S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Hawangjoo M., Ngasakul N., Tanasawet S.2023Journal of King Saud University - Science
  35(5)
  0
  29Development of Encapsulated Wasabi Flavor for Resistance in High Temperature ConditionChintong S., Sukosi K., Saengrung J., Limpawattana M., Klaypradit W.2023Trends in Sciences
  20(9)
  0
  30Osteogenic properties and anti-osteoporosis activity of calcium hydroxyapatite from Katsuwonus pelamis bone and its water-soluble formsAenglong C., Tang Q.J., Tanasawet S., Klaypradit W., Sukketsiri W.2023Fisheries Science
  0