Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science) , University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม. ( ผลิตภัณฑ์ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. (ประมง ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  A549acidolysisAdenocarcinoma cellsAdriamycin-selective cellsAlcoholsalgaealginateAllyl isothiocyanateAlzheimer’s diseaseAmidesamyloid-? (1-42) peptidesanserineAnti-inflammatory activityAntimicrobial activityantioxidantAnti-oxidant activitiesAntioxidant activityANTIOXIDANT COMPONENTSantioxidant propertyAntioxidantsApoptosisartificial neural networksastaxanthinBeadsBioavailabilityBiochemistrybioremediation technologybleachingCancer cellCanned Foodcanned tunaCanningcapric acidcarnosineCarotenoidscarrageenanCaulerpa lentilliferaCell culturecell movementchelating abilityChemical and physical propertieschemical contaminationchitosanchromatographyConsumer acceptabilitycytotoxicitydegummingDifferent proportionsDoxorubicinDPPH radical scavengingEDIBLE MUSHROOMEDTAElectrical chargesemulsionEmulsion fish ballencaosulationencapsulationencapsulation technologyENHANCEMENTEntrapment efficiencyExtractionfish oilFlavonoidsflavorflavor extractionFluorescence quenchingfoodFOOD ADDITIVESfood-born pathogenic bacteriaFourier transform infrared spectroscopyfunctional foodfunctional foodsinflammatory painLentinus edodesliposomesLitopenaeus vannameimicemyeloperoxidaseNISINOxidationThalassiosira sp.ultrasonic atomizerกรดไขมันกลิ่นรสการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือคาร์โนซีนเครื่องผสมสารระบบอัลตร้าโซนิคแคโรทีนอยด์ทูน่ากระป๋องเทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญน้ำมันปลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดปลาทูน่าไลโพโซมวาซาบิเอนแคปซูลเลชันเอ็นแคปซูเลชันแอนเซอรีนแอนติออกซิแดนท์แอสตาแซนธิน

  Interest

  การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fish oil encapsulation with chitosan using ultrasonic atomizerKlaypradit W., Huang Y.W.2008LWT - Food Science and Technology
  41(6),pp. 1133-1139
  198
  2Application of Artificial Neural Networks to Predict the Oxidation of Menhaden Fish Oil Obtained from Fourier Transform Infrared Spectroscopy MethodKlaypradit W., Kerdpiboon S., Singh R.K.2011Food and Bioprocess Technology
  4(3),pp. 475-480
  57
  3Antioxidant activities of extracts from five edible mushrooms using different extractantsBoonsong S., Klaypradit W., Wilaipun P.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 89-97
  55
  4Astaxanthin encapsulated in beads using ultrasonic atomizer andapplication in yogurt as evaluated by consumer sensory profileTaksima T., Limpawattana M., Klaypradit W.2015LWT - Food Science and Technology
  62(1),pp. 431-437
  40
  5In vitro antioxidant, antityrosinase, and cytotoxic activities of astaxanthin from shrimpwasteChintong S., Phatvej W., Rerk-Am U., Waiprib Y., Klaypradit W.2019Antioxidants
  8(5)
  23
  6Effects of astaxanthin from Litopenaeus vannamei on carrageenan-induced edema and pain behavior in miceKuedo Z., Sangsuriyawong A., Klaypradit W., Tipmanee V., Chonpathompikunlert P.2016Molecules
  21(3)
  17
  7Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibitionRitto D., Tanasawet S., Singkhorn S., Klaypradit W., Hutamekalin P., Tipmanee V., Sukketsiri W.2017Nutrition Research and Practice
  11(4),pp. 275-280
  14
  8Effects of astaxanthin from shrimp shell on oxidative stress and behavior in animal model of Alzheimer's diseaseTaksima T., Chonpathompikunlert P., Sroyraya M., Hutamekalin P., Limpawattana M., Klaypradit W.2019Marine Drugs
  17(11)
  11
  9Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomesSangsuriyawong A., Limpawattana M., Siriwan D., Klaypradit W.2019Food Science and Biotechnology
  28(2),pp. 529-537
  11
  10Properties of encapsulated wasabi flavour and its application in canned foodRatanasiriwat P., Worawattanamateekul W., Klaypradit W.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(4),pp. 749-757
  11
  11Fermented fish product (Pla-ra) from marine fish and preservationSangjindavong M., Chuapoehuk P., Runglerdkriangkrai J., Klaypradit W., Vareevanich D.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 129-136
  7
  12Antimicrobial activity optimization of nisin, ascorbic acid and ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt (EDTA) against Salmonella Enteritidis ATCC 13076 using response surface methodologySangcharoen N., Klaypradit W., Wilaipun P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(5),pp. 355-364
  7
  13Interaction effect of phenolic compounds on Alaska Pollock skin gelatin and associated changesPoungchawanwong S., Poungchawanwong S., Klaypradit W., Li Q., Wang J., Hou H., Hou H.2020LWT
  133
  2
  14Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shells on lung cancer A549 cellsTanasawet S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Klaypradit W., Sroyraya M., Hutamekalin P.2020Tropical Journal of Pharmaceutical Research
  19(9),pp. 1835-1842
  1
  15Microencapsulated fish oil powder by spray drying using combination of wall materials in Kasetsart University, BangkokAprilia I., Pujiastuti D.Y., Klaypradit W.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  679(1)
  1
  16Tuna blood inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in RAW264.7 macrophagesKlaypradit W., Hawangjoo M., Ngasakul N., Chonpathompikunlert P., Limpawattana M., Sukketsiri W.2021Functional Foods in Health and Disease
  11(4)
  0