ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AlgaeAng-Kakantioxidantbacteriabioethanolbioflavorblue swimming crabCellulaseChanos chanosChitosanCladophora glomeratacrabedible filmEncapsulationenzymefatty acid hydroperoxide lyasefermentationFermented fishFilmfishFish gluefish sauceFish skinfishery productsflavorfood safetyfreshnessfryingfungiglueGracilaria fisheriH. Milne Edwards 1853hydroperoxide lyaseKelpLaminaria angustatalipoxygenaseMacro algaemacroalgaeMeder's mangrove crabMonascusMonascus sp.Neoepisesarma mederin-hexanalPortunus pelagicusproduct developmentproteinprotein hydrolysateRicerice strawSaccharina angustataSalted crabSarai-kaiSkinsolid state fermentationUlva intestinalisUlva reticulatawaste utilizationกระดาษกลิ่นรสการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการแปรรูปสัตว์น้ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวกาวจากหนังปลากุ้งขาวความปลอดภัยในอาหารคอลลาเจนเชื้อราโซเดียมต่ำน้ำปลาน้ำมันปลาไบโอเอทานอลปลาปลานวลจันทร์ทะเลปูปูเค็มปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิล์มฟิล์มที่รับประทานได้แมคโครอัลจีเลือดปลาทูน่าไลโพโซมเศษเหลือสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายผมนางหนังปลาหอยแมลงภู่อาหารอาหารกระป๋องอาหารปลอดภัยเอ็นแคปซูเลชันเอนไซม์แอนติออกซิแดนท์แอสตาแซนธิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน)

Avata

นางสาว ดวงเดือน กุลวิลัย

daungdoen.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8644-5

Avata

ดร. นวพร วรรณวิศาล, อาจารย์

nawaporn.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428644#26


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 225 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 190 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 457 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 195 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 262 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 133 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 113 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 18 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)