Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  conveyor ovenEgg whiteFish chipFryingGelsGenetic variationGreen musselHen egghistamineHydrophobicityIndicaIntensive cultureJaponicajasmine riceKatsuwonus pelamisK-valueLow gradeMaillard reactionMethionineMicrobial transglutaminaseMicrostructuremicrowave ovenMonitoringmyosin denaturation Nutrient dense dietsOdor activity valuePlackett and BurmanProduct DevelopmentProtease inhibitorsproteinProtein HydrolysateProteinspuffingResponse surface methodologyrestructured fish meatrestructured meatrestructured tilapia meatrice bran oilSalmon crackersSalted egg byproductsnakeskin gouramisurimi geltilapiawasteกลิ่นรสการทอดการทำประมงการทำพองการแปรรูปขนมขบเคี้ยวข้าวคลอสตริเดียมความปลอดภัยอาหารความสดปลาแผ่นกรอบปลาแผ่นอบกรอบปลาสลิดปลาสลิดเค็มโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีนไฮโดรไลเสทผงตับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวปรุงรสสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มพร้อมดื่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลา รีทอร์ทเพาช์ ซูวี ไขมันอิ่มตัวพันธุ์โพแทสเซียมคลอไรด์ฟอร์มาลดีไฮด์มาตรฐานมาตรฐาน GMPไมโครเวฟลดน้ำตาลลายพิมพ์ดีเอ็นเอเศษปลาแซลมอนเศษเหลือเศษเหลือกุ้งเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือแซลมอนเศษเหลือปลาแซลมอนสภาวะการทอดส่วนประกอบฟังก์ชันสัตว์น้ำสารช่วยการอุ้มน้ำสารประกอบฟอสเฟตสารเพิ่มกลิ่นรสสารเพิ่มรสชาติสาหร่ายทะเลสาหร่ายแผ่นอบกรอบสาหร่ายอินทรีย์สุพรรณบุรีหอยนางรมมีชีวิตหอยแมลงภู่อาหารกระป๋องอาหารความเข้มขันโภชนะสูงอาหารสุขภาพอินดิกาเอนไซม์ฮีสตามีนไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of extrusion conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacksPansawat N., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Saalia F.K., Eitenmiller R.R., Phillips R.D.2008LWT - Food Science and Technology
  41(4),pp. 632-641
  92
  2Thermal denaturation profiles of catfish and tilapia myofibrils as affected by pH for heatingThavaroj W., Pansawat N., Konno K.2012Fisheries Science
  78(2),pp. 431-439
  6
  3Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg whiteSrisai P., Pansawat N., Rattanaporn K., Limpisophon K.2022International Journal of Food Science and Technology
  1
  4Effect of Maillard reaction with xylose, yeast extract and methionine on volatile components and potent odorants of tuna viscera hydrolysateBoonbumrung S., Pansawat N., Tepwong P., Mookdasanit J.2023Fisheries and Aquatic Sciences
  26(6),pp. 393-405
  0
  5Characteristics and Properties of Acid- and Pepsin-Solubilized Collagens from the Tail Tendon of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis)Chanmangkang S., Wangtueai S., Pansawat N., Tepwong P., Panya A., Maneerote J.2022Polymers
  14(23)
  0