Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Conveyor ovenFish chipFryingPlackett and BurmanProduct DevelopmentProtein Hydrolysaterice bran oilsalmon crackerssnakeskin gouramiTilapiawasteกลิ่นรสการทอดการทำประมงการทำพองการแปรรูปการแปรรูปสัตว์น้ำการพัฒนาการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวข้าวคลอสตริเดียมความปลอดภัยอาหารความสดความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนดรอยตินซัลเฟตคอลลาเจนคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แครกเกอร์จาปอนิกาจี เอ พีซุปปลาแซลมอนซุปพร้อมดื่มแซลมอนแผ่นอบกรอบโซเดียมคลอไรด์ตะกอนแบคทีเรียชีวภาพเตาไมโครเวฟนวัตกรรมน้ำนึ่งปลาทูน่าน้ำปลาน้ำปลาหวานน้ำมันแซลมอนเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนในอ่าวไทยบรรจุกระป๋องบรรจุภัณฑ์บะหมีกึ่งสำเร็จรูป สไปรูริน่า อาหารทางเลือกปฏิกิริยาเมลลาร์ดประมวลองค์ความรู้ปลากะดักปลาทูปลานิลปลาแผ่นกรอบปลาแผ่นอบกรอบปลาสลิดปลาสลิดเค็มโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีนไฮโดรไลเสทผงตับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวปรุงรสสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มพร้อมดื่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลา รีทอร์ทเพาช์ ซูวี ไขมันอิ่มตัวพันธุ์โพแทสเซียมคลอไรด์ฟอร์มาลดีไฮด์มาตรฐานมาตรฐาน GMPไมโครเวฟลดน้ำตาลลายพิมพ์ดีเอ็นเอเศษปลาแซลมอนเศษเหลือเศษเหลือกุ้งเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือแซลมอนเศษเหลือปลาแซลมอนสภาวะการทอดส่วนประกอบฟังก์ชันสัตว์น้ำสารช่วยการอุ้มน้ำสารประกอบฟอสเฟตสารเพิ่มกลิ่นรสสารเพิ่มรสชาติสาหร่ายทะเลสาหร่ายแผ่นอบกรอบสาหร่ายอินทรีย์สุพรรณบุรีหอยนางรมมีชีวิตหอยแมลงภู่อาหารกระป๋องอาหารความเข้มขันโภชนะสูงอาหารสุขภาพอินดิกาเอนไซม์ฮีสตามีนไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
    • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of extrusion conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacksPansawat N., Jangchud K., Jangchud A., Wuttijumnong P., Saalia F.K., Eitenmiller R.R., Phillips R.D.2008LWT - Food Science and Technology
   41(4),pp. 632-641
   77
   2Thermal denaturation profiles of catfish and tilapia myofibrils as affected by pH for heatingThavaroj W., Pansawat N., Konno K.2012Fisheries Science
   78(2),pp. 431-439
   6