Person Image

  Education

  • D.Eng.(Food Engineering ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2552
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.( ผลิตภัณฑ์ประมง ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  collagenfish emulsion sausagefish nuggetsFrozen Nile tilapia filletsFryingMethylcelluloseNile tilapiaOil uptakePhosphatepre-emulsified oilProtein hydrolysatequalityResponse surface methodologyRice bran oilrice crackersRice crackers Oil uptake Deep fat frying Frying optimizationSalmonsalmon crackerssodium caseinateSodium chloridesoften salmonSolubilitysoy milksoy protein isolatesoybean oilSpectra'ssurimiTendonsTilapia feedTrichogaster pectoralTripolyphosphateTuna cooking juiceTuna cooking juice concentrateTuna tailsTuna tendonTuna-tail tendonUltrasound assisted extractionVibrio choleraevibrio ParahaemolyticusVibrio vulnificusviscoelastic propertieswasteกรดไขมันดีเอชเอกรดอะมิโนกลิ่นรสกลีเซอรอลดิบกลีเซอรอลบริสุทธิ์กลูโคสการเก็บเกี่ยวการเก็บแช่แข็งการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่าการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือปลาทการดูดซับน้ำมันการต้านการอักเสบการต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูอิสระการทอดการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงการแปรรูปการพัฒนาการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการยับยั้งการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสการยับยั้งเอนไซม์ ACEการลดความดันเลือดการเลี้ยงปลาสลิดแบบหนาแน่นกุ้งขาวแกนหมึกขนมขบเคี้ยวข้าวเกรียบข้าวเกรียบสาหร่ายคลื่นย่านใกล้อินฟราเรดความสดน้ำนึ่งปลาทูน่าน้ำมันแซลมอนเนื้อปลาบดเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนเนื้อสัมผัสปลาปลาแซลมอนปลานิลปลานิลแล่ปลานิลอบกรอบปลาแผ่นอบกรอบปลาแล่แช่แข็งปลาสลิดปลาสลิดเค็มเปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปลือกกุ้งโปรตีนโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทเมลาโนซิสสารสกัดจากการตัดแต่งเห็ดไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะประมง
  • มี.ค. 2563 - ต.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
  • มี.ค. 2559 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Optimization of processing conditions to reduce oil uptake and enhance physico-chemical properties of deep fried rice crackersManeerote J., Noomhorm A., Takhar P.2009LWT - Food Science and Technology
  42(4),pp. 805-812
  37
  2Modeling multiscale transport mechanisms, phase changes and thermomechanics during fryingBansal H.S., Takhar P.S., Maneerote J.2014Food Research International
  62,pp. 709-717
  28
  3Combination effects of phosphate and NaCl on physiochemical, microbiological, and sensory properties of frozen nile tilapia (Oreochromis niloticus) fillets during frozen storageWangtueai S., Maneerote J., Seesuriyachan P., Phimolsiripol Y., Laokuldilok T., Surawang S., Regenstein J.M.2020Walailak Journal of Science and Technology
  17(4),pp. 313-323
  5
  4Optimization and production of protein hydrolysate containing antioxidant activity from tuna cooking juice concentrate by response surface methodologyKiettiolarn M., Kitsanayanyong L., Maneerote J., Unajak S., Tepwong P.2022Fisheries and Aquatic Sciences
  25(6),pp. 335-349
  4
  5Characteristics and Properties of Acid- and Pepsin-Solubilized Collagens from the Tail Tendon of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis)Chanmangkang S., Wangtueai S., Pansawat N., Tepwong P., Panya A., Maneerote J.2022Polymers
  14(23)
  2
  6Physicochemical and biological properties of collagens obtained from tuna tendon by using the ultrasound-assisted extractionChanmangkang S., Maneerote J., Surayot U., Panya A., You S.G., Wangtueai S.2024Journal of Agriculture and Food Research
  15
  1
  7Optimizing composition and frying parameters of rice crackers to improve physicochemical properties and reduce oil uptakeManeerote J., Noomhorm A., Takhar P.2007AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings
  0