Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science ), Ehime University , JAPAN
  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  conveyor ovenFish chipfish emulsion sausagefish nuggetsFryinginulinmethylcellulosemicrowave ovennatural colorantOil uptakePlackett and BurmanPla-Kraipre-emulsified oilPrinciple Component AnalysisProduct developmentproteaseprotein gelProtein typesQualityQuality indexrestructured fish meatrestructured tilapia meatSalmonSalmon bellySalmon fish-ballsalt solubilitySalted fishsaltingsausageSeasonal variationSeasoning mixed snackseaweed sauceSnacksnack barSnake Skin GouramiSnakeskin GouramiSodium alginateSodium caseinateSolieria robustaSolieria sp.Soy protein isolatetilapiatraditional foodtransglutaminasetransglutaminaseว sodium ascorbateTrichogaster pectoraltrypsinValue added productsVannamei shrimpVibrio choleraevibrio ParahaemolyticusVibrio vulnificusviscoelastic propertiesVolatile compoundVolatile compoundsWashing processwaste utilizationwater activityWater Holding CapacityWater qualityกรดอะมิโนกระบวนการหมักกลิ่นรสการเก็บแช่แข็งการเกิดเจลการเกิดเจล ปลาดุกบิ๊กอุย สภาวะการล้างน?้า สภาวะการให้ความร้อน การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยงการดองเค็มการดูดซับน้ำมันการติดตามการท่องเที่ยวทางทะเลการทอดการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการเลี้ยงปลาสลิดแบบหนาแน่นการอนุรักษ์กุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมขนมขบเคี้ยวคลอสตริเดียมความปลอดภัยอาหารความสดคาร์ราจีแนนคุณภาพน้ำคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจ.ระยองจี เอ พีจุลินทรีย์ก่อโรคเจลของโปรตีนปลาเจลปลาน้ำจืดเจลโปรตีนเจอร์กี้เจอร์กี้ปลาเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนปลาสลิดผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นสารคงความชื้นไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การแปรรูปสัตว์น้ำ , การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fermented fish product (Pla-ra) from marine fish and preservationSangjindavong M., Chuapoehuk P., Runglerdkriangkrai J., Klaypradit W., Vareevanich D.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 129-136
  7
  2Effect of Cryoprotectants on Suppression of Protein Structure Deterioration Induced by Freeze-thaw Cycle in Pacific White ShrimpJommark N., Runglerdkriangkrai J., Konno K., Ratana-arporn P.2018Journal of Aquatic Food Product Technology
  27(1),pp. 91-106
  6
  3Optimal level of added salt to minimize the risk of associated chemical hazards of small-sized anchovy (Stolephorus indicus) stored at ambient and refrigerated temperaturesTiamsai R., Waiprib Y., Runglerdkriangkrai J., Somjit K.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 9-22
  0
  4Polymerization behavior of various actomyosin through bisulfide bonding upon heatingRunglerdkriangkrai J., Itoh Y., Kishi A., Obatake A.1999Fisheries Science
  65(2),pp. 304-309
  14
  5High temperature tolerant fish protein gel using transglutaminase and sodium ascorbateRunglerdkriangkrai J., Banlue K., Raksakulthai N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 84-90
  2
  6Responsibility of myosin S-1 and rod for the polymerization of myosin heavy chain through disulfide bonding upon heating of actomyosinRunglerdkriangkrai J., Itoh Y., Kishi A., Obatake A.1999Fisheries Science
  65(2),pp. 310-314
  6
  7Preliminary study of some aroma compounds of salted shrimp paste (Kapi): Using chemometrics to categorize characteristics of different manufacturersKleechaya W., Raksakulthai N., Runglerdkriangkrai J.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 1-17
  0
  8EFFECTS OF INITIAL NITRITE LEVEL, HEATING AND STORAGE ON RESIDUAL NITRITE AND SPOILAGE OF CANNED HAM ROLLJANTAWAT P., RUNGLERDKRIANGKRAI J., THUNPITHAYAKUL C., SANGUANDEEKUL R.1993Journal of Food Quality
  16(1),pp. 1-11
  10