Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Chemistry), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2546
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  ArthrospiraEucalyptolExtractionFeedsFish chipFish oilFish oil, PV, AV, FFA, NIR, EPA, DHAfish sauceflavorGMPProduct DevelopmentProteinsaltshrimp pasteSimultaneous Distillation and Extraction (SDE)SMEs productSnackultrasonic atomizerValue added productsVirio spp.Volatile componentswall materialwaste utilisationwater activitywillingness to payกรดอะมิโนกลิ่นโคลนกลิ่นรสกะปิการพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์บร็อคโคลี่บริวเวอร์ยีสต์แบบพัฒนาและกึ่งพัฒนาปฏิกิริยาเมลลาร์ดประเมินต้นทุนปลากะพงขาวปลานิลปลานิล ระบบเลี้ยงปลาน้ำไหล กลิ่นโคลน In-Pond Raceway Systemปลาปักเป้า สัตว์น้ำ อาหาร ผลกระทบ สารพิษปลาแผ่นอบกรอบปลาสลิดปลาสลิดเค็มปูทะเลเปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปลือกกุ้งโปรตีนโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีนไฮโดรไลเสทผงตับผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวปรุงรสสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมดื่มพริกไทยพริกไทยดำพริกไทยเบาไพเพอรีนฟอร์มาลดีไฮด์ฟักทองมันเทศเมตาโบโลมิกซ์เมมเบรนระบบการเลี้ยงเลือดปลาทูน่าวัตถุดิบเศษปลาแซลมอนเศษเหลือเศษเหลือกุ้งเศษเหลือของปลาแซลมอนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือปลาแซลมอนส่วนประกอบฟังก์ชันส่วนผสมอาหารสัตว์สัตว์น้ำสารเพิ่มกลิ่นรสสารเพิ่มรสชาติสุขภาพของปลานิลสูตรอาหารปลาห่วงโซ่การผลิตอวัยวะภายในปลาทูน่าอัตราการรอดอัตราแลกเนื้ออาหารอาหารกระป๋องอาหารความเข้มขันโภชนะสูงอาหารไทยอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์อิเล็กโตรไลท์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอนาคตเอนไซม์แอนเซอรีนแอนเซอรีน คาร์โนซีน เมมเบรน การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่า นาโนไคโตซาน เปลือกกุ้ง แกนหมึก การนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแอปพลิเคชั่นแอสตาแซนธิน

  Interest

  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง, Food Chemistry ,Flavor Chemistry

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Important secondary metabolites and essential oils of species within the Anthemideae (Asteraceae)Teixeira Da Silva J., Yonekura L., Kaganda J., Mookdasanit J., Nhut D., Afach G.2004Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants
  11(1-2),pp. 1-46
  25
  2Characteristic Aroma Components of the Volatile Oil of Yellow Keaw Mango Fruits Determined by Limited Odor Unit MethodBoonbumrung S., Tamura H., Mookdasanit J., Nakamoto H., Ishihara M., Yoshizawa T., Varanyanond W.2001Food Science and Technology Research
  7(3),pp. 200-206
  68
  3Using pineapple to produce fish sauce from surimi wasteSangjindavong M., Mookdasanit J., Wilaipun P., Chuapoehuk P., Akkanvanitch C.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 791-795
  2
  4Comparative Enantioseparation of Monoterpenes by HPLC on Three Kinds of Chiral Stationary Phases with an On-Line Optical Rotatory Dispersion under Reverse Phase ModeMookdasanit J., Tamura H.2002Food Science and Technology Research
  8(4),pp. 367-372
  7
  5Trace volatile components in essential oil of Citrus sudachi by means of modified solvent extraction methodMookdasanit J., Tamura H., Yoshizawa T., Tokunaga T., Nakanishi K.2003Food Science and Technology Research
  9(1),pp. 54-61
  12