Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

   Expression(Oreochromis niloticus)acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)AdjuvantAeromonas hydrophilaallergenalligatorAmino Acid SubstitutionAmylaseanimal tissueAntibioticsAntibodyantigen genesAntimicrobial activityAntioxidant enzymeantioxidant enzymesAptamerAptamersAquaculture Aquilaria crassnaaromatasearticleazocaseinBacilliBacillusBacillus amyloliquefaciens 54ABacillus pumilus 47BBacteriabeta-glucanBinding affinitiesBinding affinityBinding energyBinding interactionbinding siteBinsbiodieselBiologicBiologybiomarkerbiotechnologybiotypebleachingBloodblood samplingBombyx moriBombyxmoriBoosterbottleneckBrown-marbled grouper (Epinephelus fuscoBROWNMARBLED GROUPER (Epinephelus fuscoguttatus)CapillaryChlamydomonas reinhardtiiChromosomeCrocodileCrocodylus porosusCrocodylus siamensisDELIVERY SYSTEMdiseasediversityDNA vaccinegenotypingGROWTHhaplotype analysisinnate immunityJapanese floundermolecular identificationNile tilapiaNile tilapia (Oreochromis niloticus)Oreochromis niloticusParalichthys olivaceusPenaeus monodonPenaeus vannameiprobioticsSiamese crocodileStreptococcus agalactiaeTilapiavaccinevirulence genesyellow head virusการจัดการความเสี่ยงการจำแนกยีโนไทป์วัคซีน vibriosisการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งจระเข้สยามจีโนมปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)ปลานิลเปปไทด์มะเร็งโรควัคซีนวิบริโอซิส Vibrio vulnificusไวรัสสัตว์น้ำสาหร่ายเอดส์ฺVibrio vulnificus

  Interest

  Molecular Biology of Animal Immune , Aquaculture , Biology, Molecular

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Draft genome sequences of six strains of Vibrio parahaemolyticus isolated from early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease shrimp in ThailandKondo H., Tinwongger S., Tinwongger S., Proespraiwong P., Mavichak R., Unajak S., Nozaki R., Hirono I.2014Genome Announcements
  2(2)
  82
  2Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)Truong Thy H., Truong Thy H., Tri N., Quy O., Fotedar R., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
  60,pp. 391-399
  63
  3Identification and analysis of gp116 and gp64 structural glycoproteins of yellow head nidovirus of Penaeus monodon shrimpJitrapakdee S., Unajak S., Sittidilokratna N., Hodgson R., Cowley J., Walker P., Panyim S., Boonsaeng V.2003Journal of General Virology
  84(4),pp. 863-873
  53
  4Isolation and characterization of cDNA encoding Argonaute, a component of RNA silencing in shrimp (Penaeus monodon)Unajak S., Boonsaeng V., Jitrapakdee S.2006Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  145(2),pp. 179-187
  46
  5Development of PCR diagnosis for shrimp Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) strain of Vibrio parahaemolyticusTinwongger S., Tinwongger S., Proespraiwong P., Thawonsuwan J., Sriwanayos P., Kongkumnerd J., Chaweepack T., Mavichak R., Unajak S., Nozaki R., Kondo H., Hirono I.2014Fish Pathology
  49(4),pp. 159-164
  40
  6Molecular characterization, expression and functional analysis of a nuclear oligomerization domain proteins subfamily C (NLRC) in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)Unajak S., Santos M.D., Hikima J.i., Jung T.S., Kondo H., Hirono I., Aoki T., Aoki T.2011Fish and Shellfish Immunology
  31(2),pp. 202-211
  36
  7Microarray Analyses of Shrimp Immune ResponsesAoki T., Wang H., Unajak S., Santos M., Santos M., Kondo H., Hirono I.2011Marine Biotechnology
  13(4),pp. 629-638
  34
  8Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCRKannika K., Pisuttharachai D., Srisapoome P., Wongtavatchai J., Kondo H., Hirono I., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Applied Microbiology
  122(6),pp. 1497-1507
  34
  9A virulent isolate of yellow head nidovirus contains a deformed envelope glycoprotein gp116Sittidilokratna N., Sittidilokratna N., Chotwiwatthanakun C., Wijegoonawardane P.K., Unajak S., Boonnad A., Wangnai W., Jitrapakdee S., Cowley J.A., Walker P.J.2009Virology
  384(1),pp. 192-200
  24
  10Identification of species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNAUnajak S., Meesawat P., Anyamaneeratch K., Anuwareepong D., Srikulnath K., Srikulnath K., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2011African Journal of Biotechnology
  10(29),pp. 5670-5676
  23
  11Generation of monoclonal antibodies specific for ORF68 of koi herpesvirusAoki T., Aoki T., Takano T., Unajak S., Takagi M., Kim Y., Park S., Kondo H., Hirono I., Saito-Taki T., Hikima J., Jung T.2011Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  34(3),pp. 209-216
  21
  12Shrimp laminin receptor binds with capsid proteins of two additional shrimp RNA viruses YHV and IMNVBusayarat N., Senapin S., Senapin S., Tonganunt M., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Meemetta W., Unajak S., Unajak S., Jitrapakdee S., Lo C., Phongdara A.2011Fish and Shellfish Immunology
  31(1),pp. 66-72
  21
  13Feeding-regimen of β-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnareAmphan S., Unajak S., Printrakoon C., Areechon N.2019Fish and Shellfish Immunology
  87,pp. 120-128
  19
  14Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) copper, zinc superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) geneSujiwattanarat P., Pongsanarakul P., Temsiripong Y., Temsiripong T., Thawornkuno C., Uno Y., Unajak S., Matsuda Y., Choowongkomon K., Srikulnath K., Srikulnath K.2016Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology
  191,pp. 187-195
  18
  15Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Unajak S., Meesawat P., Paemanee A., Areechon N., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K., Choowongkomon K.2012Food Chemistry
  134(3),pp. 1533-1541
  16
  16Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infectionUnajak S., Pholmanee N., Songtawee N., Srikulnath K., Srisapoome P., Kiataramkul A., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2015Molecular Immunology
  68(2),pp. 585-596
  15
  17High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in ThailandLapbenjakul S., Thapana W., Twilprawat P., Muangmai N., Kanchanaketu T., Temsiripong Y., Unajak S., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2017PLoS ONE
  12(9)
  13
  18Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and VietnamKayansamruaj P., Soontara C., Unajak S., Dong H.T., Rodkhum C., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2019Genomics
  111(6),pp. 1657-1667
  13
  19An active recombinant cocoonase from the silkworm Bombyx mori: Bleaching, degumming and sericin degrading activitiesUnajak S., Aroonluke S., Promboon A., Promboon A.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
  95(6),pp. 1179-1189
  9
  20An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgaeKiataramgul A., Maneenin S., Purton S., Areechon N., Hirono I., Brocklehurst T.W., Unajak S.2020Aquaculture
  521
  9
  21Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiae infectionPoochai W., Choowongkomon K., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2014Fish Physiology and Biochemistry
  40(5),pp. 1473-1485
  9
  22Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquacultureKayansamruaj P., Areechon N., Unajak S.2020Fish and Shellfish Immunology
  103,pp. 73-87
  8
  23Effects of Aquilaria crassna crude extract on simulated ischemia induced cardiac cell deathJermsri P., Jiraviriyakul A., Unajak S., Kumphune S.2012International Journal of Pharma and Bio Sciences
  3(3)
  8
  24Draft genome sequences of Streptococcus agalactiae serotype Ia and III isolates from tilapia farms in ThailandAreechon N., Kannika K., Hirono I., Kondo H., Unajak S.2016Genome Announcements
  4(2)
  7
  25Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteriaSookchaiyaporn N., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2020Fisheries Science
  86(2),pp. 353-365
  7
  26Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Pumchan A., Krobthong S., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2020Scientific Reports
  10(1)
  6
  27Use of Capillary Electrophoresis to Study the Binding Interaction of Aptamers with Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT: Studying the Binding Interaction of Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT with Aptamers by Performing the Capillary ElectrophoresisAeksiri N., Aeksiri N., Warakulwit C., Hannongbua S., Unajak S., Choowongkomon K.2017Applied Biochemistry and Biotechnology
  182(2),pp. 546-558
  5
  28The ribophorin I from Penaeus monodon shrimp: cDNA cloning, expression and phylogenetic analysisChotwiwatthanakun C., Ngopon J., Unajak S., Jitrapakdee S.2008Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  150(3),pp. 331-337
  4
  29Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(3)
  2
  30Refolded recombinant major capsid protein (MCP) from Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) effectively stimulates serum specific antibody and immune related genes response in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Throngnumchai B., Jitrakorn S., Jitrakorn S., Sangsuriya P., Unajak S., Khunrae P., Dong H.T., Saksmerprome V., Saksmerprome V., Rattanarojpong T.2021Protein Expression and Purification
  184
  1
  31An oral biologics carrier from modified halloysite nanotubesPumchan A., Cheycharoen O., Unajak S., Prasittichai C.2021New Journal of Chemistry
  45(20),pp. 9130-9136
  1
  32Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Tepparin S., Unajak S., Hirono I., Kondo H., Areechon N.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(3),pp. 26-38
  1
  33Identification and expression of vitellogenin gene in polychaetes (Perinereis sp.)Phoonsamran K., Direkbusarakom S., Chotipuntu P., Hirono I., Unajak S., Summpunn P., Wuthisuthimethavee S.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(1),pp. 1-11
  1
  34Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater CrustaceansLaurchan P., E-Kobon T., Srisapoome P., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Agricultural and Food Chemistry
  1
  35Molecular genotyping and phenotyping of Vibrio vulnificus isolated from diseased, brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus) in Thailand with preliminary vaccine efficacy analysisHoihuan A., Soonson P., Bunlipatanon P., Thawonsuwan J., Tanasomwang V., Areechon N., Unajak S.2021Aquaculture
  545
  0
  36Expression and purification of S5196-272 and S6200-317 proteins from Tilapia Lake Virus (TiLV) and their potential use as vaccinesLueangyangyuen A., Senapin S., Senapin S., Dong H.T., Unajak S., Wangkahart E., Khunrae P.2022Protein Expression and Purification
  190
  0
  37Development of a biosensor from aptamers for detection of the porcine reproductive and respiratory syndrome virusKuitio C., Rasri N., Kiriwan D., Unajak S., Choowongkomon K.2020Journal of Veterinary Science
  21(5)
  0
  38Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [sauvage, 1878])Thy H.T.T., Thy H.T.T., Thinh N.H., Tri N.N., Quy O.M., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 20-36
  0
  39Cell-penetrating peptide nanocomplexes enhanced cellular uptake of dsRNA in Sf9 cell lineThungsatianpun N., Mavichak R., T-Thienprasert N., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Current Science and Technology
  11(2),pp. 299-310
  0
  40Biosensors for the detection of organophosphate exposure by a new diethyl thiophosphate-specific aptamerSwainson N.M., Aiemderm P., Saikaew C., Saikaew C., Theeraraksakul K., Rimdusit P., Kraiya C., Unajak S., Choowongkomon K.2021Biotechnology Letters
  0
  41Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Inthasaeng P., Unajak S., Areechon N., Hirono I., Surachetpong W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 279-288
  0