Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemistry and Biochemistry), University of Delaware, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  AcetolysisAdamantaneAeroallergensAlbuminalbumin/starch scaffoldallergenallergen proteinAllergyAncanthus ebracteatus VahlAntibacterialAnticanceranti-cancer activityanticancer peptideantineoplastic activityantineoplastic agentApatite crystalArticlebiomaterialbiomaterialsbiopanningbio-panningBreast cancer co-cultureCalothrixin Bcancer chemotherapyCancer-associated fibroblastsCassava Starchcell deathCell deliverycell penetrating peptide (CPP)cell penetrating peptidescell-penetrating peptidecellular uptakechitosanChitosanComposite hydrogelChondrocyteCitric acidscompressive strengthconfocal microscopycrayfishCricketcrosslinked networkCurcuminCyclodextrincytotoxicitydispersitydouble-stranded RNAdrug efficacydrug penetrationdrug screeningdrug synthesisdrug tissue levelEmulsionsCalcium phosphatesDentin sensitivityGelsencapsulationExtracellular matrixFourier-transform infrared spectroscopyfreshwater crustaceanfreshwater prawnFTIRGloriosa superba Partially purified peptide Colon cancer Apoptosis p53Hematopoietic stem cellsHistamineHydrogelimmunoglobulin Ein vitro studylateral flowlipopeptideliposomal deliveryliposomeLiposomeslive bacterial cellliver cancerlytic peptideMass spectrometryMatrigelmembraneNanoparticlesPeptidephage displaypolycaprolactonepolytrimethylene carbonateprotein hydrolysateProteome response profilingrupture forceScaffoldSDS-PAGESelf-assemblyshort hairpin RNA (shRNA)shrimpsingle domain antibodiessiRNASkin irritationtropomyosinType I hypersensitivitywound dressingโครงสร้างร่างแหไคโตซานต้านอนุมูลอิสระเปปไทด์รำข้าววัสดุปิดแผล

  Interest

  สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ, ชีววัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เลือด, ชีววัสดุสำหรับกระดูก, วัสดุนำส่งยาและวัคซีน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Arginine-rich self-assembling peptides as potent antibacterial gelsVeiga A., Veiga A., Sinthuvanich C., Sinthuvanich C., Gaspar D., Franquelim H., Castanho M., Schneider J.2012Biomaterials
  33(35),pp. 8907-8916
  168
  2Anticancer β-hairpin peptides: Membrane-induced folding triggers activitycSinthuvanich C., Sinthuvanich C., Veiga A., Veiga A., Gupta K., Gaspar D., Blumenthal R., Schneider J.2012Journal of the American Chemical Society
  134(14),pp. 6210-6217
  136
  3Anticancer peptide SVS-1: Efficacy precedes membrane neutralizationGaspar D., Veiga A., Sinthuvanich C., Sinthuvanich C., Schneider J., Castanho M.2012Biochemistry
  51(32),pp. 6263-6265
  51
  4Iterative design of peptide-based hydrogels and the effect of network electrostatics on primary chondrocyte behaviorSinthuvanich C., Sinthuvanich C., Haines-Butterick L.A., Nagy K.J., Nagy K.J., Schneider J.P.2012Biomaterials
  33(30),pp. 7478-7488
  36
  5Triggered Formation of Anionic Hydrogels from Self-Assembling Acidic Peptide AmphiphilesSinthuvanich C., Nagy-Smith K.J., Walsh S.T.R., Schneider J.P.2017Macromolecules
  50(15),pp. 5643-5651
  15
  6Partially Purified Gloriosa superba Peptides Inhibit Colon Cancer Cell Viability by Inducing Apoptosis Through p53 UpregulationBudchart P., Khamwut A., Sinthuvanich C., Ratanapo S., Poovorawan Y., T-Thienprasert N.2017American Journal of the Medical Sciences
  354(4),pp. 423-429
  14
  7Preparation, characterization and in vitro evaluation of calothrixin B liposomesYingyuad P., Sinthuvanich C., Leepasert T., Thongyoo P., Boonrungsiman S.2018Journal of Drug Delivery Science and Technology
  44,pp. 491-497
  12
  8A novel chitosan-citric acid crosslinked beta-cyclodextrin nanocarriers for insoluble drug deliveryKarpkird T., Manaprasertsak A., Penkitti A., Sinthuvanich C., Singchuwong T., Leepasert T.2020Carbohydrate Research
  498
  11
  9Curcumin exerts its antitumor effects in a context dependent fashionKreutz D., Sinthuvanich C., Bileck A., Janker L., Muqaku B., Slany A., Gerner C.2018Journal of Proteomics
  182,pp. 65-72
  10
  10The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cellsPrasopdee T., Sinthuvanich C., Chollakup R., Uttayarat P., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Materials Today Communications
  27
  4
  11Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater CrustaceansLaurchan P., E-Kobon T., Srisapoome P., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Agricultural and Food Chemistry
  4
  12Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusionWaiyawat J., Waiyawat J., Kongsema M., Sinthuvanich C., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Teanchai C., Akkarachaneeyakorn K.2020Journal of Oral Biosciences
  62(1),pp. 64-71
  2
  13A novel cyclic NP1 reveals obstruction of EGFR kinase activity and attenuation of EGFR-driven cell linesJiwacharoenchai N., Tabtimmai L., Kiriwan D., Suwattanasophon C., Seetaha S., Sinthuvanich C., Choowongkomon K.2021Journal of Cellular Biochemistry
  1
  14Cationic cyclodextrin-adamantane poly(vinyl alcohol)-poly(ethylene glycol) assembly for siRNA deliverySeripracharat C., Sinthuvanich C., Karpkird T.2022Journal of Drug Delivery Science and Technology
  68
  0
  15Bioactivity of star-shaped polycaprolactone/chitosan composite hydrogels for biomaterialsEkapakul N., Sinthuvanich C., Ajiro H., Choochottiros C.2022International Journal of Biological Macromolecules
  212,pp. 420-431
  0
  16Cell-penetrating peptide nanocomplexes enhanced cellular uptake of dsRNA in Sf9 cell lineThungsatianpun N., Mavichak R., T-Thienprasert N., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Current Science and Technology
  11(2),pp. 299-310
  0
  17Afm study of nanoscale membrane perturbation induced by antimicrobial lipopeptide c14 kyrNasompag S., Siritongsuk P., Thammawithan S., Srichaiyapol O., Prangkio P., Camesano T.A., Sinthuvanich C., Patramanon R.2021Membranes
  11(7)
  0
  18In situ synthesis and mechanical properties of polylactic acid/hydroxyapatite functionalized graphene nanocompositeSriboonrung A., Tangbunsuk S., Sinthuvanich C., Keawwattana W.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 230-234
  0