Person Image

  Education

  • Doctor of philosophy, University of Delaware, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Albuminalbumin/starch scaffoldallergenAllergyAncanthus ebracteatus VahlAntibacterialAnticanceranti-cancer activityanticancer peptideantineoplastic activityantineoplastic agentArticlebiomaterialbiomaterialsbiopanningbio-panningBreast cancer co-cultureCalothrixin Bcancer chemotherapyCancer-associated fibroblastsCassava Starchcell deathCell deliverycell penetrating peptide (CPP)cell penetrating peptidescell-penetrating peptidecellular uptakechitosanChondrocyteCitric acidscompressive strengthconfocal microscopycrayfishCricketcrosslinked networkCross-reactivityCurcuminCyclodextrincytotoxicitydispersitydouble-stranded RNAdrug efficacydrug penetrationdrug screeningdrug synthesisdrug tissue levelEmulsionsCalcium phosphatesDentin sensitivityGelsencapsulationFourier-transform infrared spectroscopyfreshwater crustaceanfreshwater prawnFTIRGloriosa superba Partially purified peptide Colon cancer Apoptosis p53HistamineHydrogelimmunoglobulin Ein vitro studylateral flowlipopeptideliposomal deliveryliposomeLiposomeslive bacterial cellliver cancerlytic peptideMass spectrometryMembranenanoparticlesPeptidephage displaypolycaprolactonepolypeptidespolytrimethylene carbonatePost-harvest managementprotein hydrolysateProteome response profilingrupture forceScaffoldSelf-assemblyshort hairpin RNA (shRNA)shrimpsingle domain antibodiesSpodopteria frugiperdStreblus asper Loursurface chargesustained drug releaseSyringe deliveryTissue engineeringtropomyosintype I hypersensitivityunclassified drugwhite spot diseasewhite spot syndrome viruswound dressingโครงสร้างร่างแหไคโตซานต้านอนุมูลอิสระเปปไทด์รำข้าววัสดุปิดแผล

  Interest

  สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ, ชีววัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เลือด, ชีววัสดุสำหรับกระดูก, วัสดุนำส่งยาและวัคซีน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Arginine-rich self-assembling peptides as potent antibacterial gelsVeiga A., Veiga A., Sinthuvanich C., Sinthuvanich C., Gaspar D., Franquelim H., Castanho M., Schneider J.2012Biomaterials
   33(35),pp. 8907-8916
   150
   2Anticancer β-hairpin peptides: Membrane-induced folding triggers activitycSinthuvanich C., Sinthuvanich C., Veiga A., Veiga A., Gupta K., Gaspar D., Blumenthal R., Schneider J.2012Journal of the American Chemical Society
   134(14),pp. 6210-6217
   118
   3Anticancer peptide SVS-1: Efficacy precedes membrane neutralizationGaspar D., Veiga A., Sinthuvanich C., Sinthuvanich C., Schneider J., Castanho M.2012Biochemistry
   51(32),pp. 6263-6265
   45
   4Iterative design of peptide-based hydrogels and the effect of network electrostatics on primary chondrocyte behaviorSinthuvanich C., Sinthuvanich C., Haines-Butterick L.A., Nagy K.J., Nagy K.J., Schneider J.P.2012Biomaterials
   33(30),pp. 7478-7488
   33
   5Triggered Formation of Anionic Hydrogels from Self-Assembling Acidic Peptide AmphiphilesSinthuvanich C., Nagy-Smith K.J., Walsh S.T.R., Schneider J.P.2017Macromolecules
   50(15),pp. 5643-5651
   13
   6Preparation, characterization and in vitro evaluation of calothrixin B liposomesYingyuad P., Sinthuvanich C., Leepasert T., Thongyoo P., Boonrungsiman S.2018Journal of Drug Delivery Science and Technology
   44,pp. 491-497
   11
   7Curcumin exerts its antitumor effects in a context dependent fashionKreutz D., Sinthuvanich C., Bileck A., Janker L., Muqaku B., Slany A., Gerner C.2018Journal of Proteomics
   182,pp. 65-72
   10
   8Partially Purified Gloriosa superba Peptides Inhibit Colon Cancer Cell Viability by Inducing Apoptosis Through p53 UpregulationBudchart P., Khamwut A., Sinthuvanich C., Ratanapo S., Poovorawan Y., T-Thienprasert N.2017American Journal of the Medical Sciences
   354(4),pp. 423-429
   10
   9A novel chitosan-citric acid crosslinked beta-cyclodextrin nanocarriers for insoluble drug deliveryKarpkird T., Manaprasertsak A., Penkitti A., Sinthuvanich C., Singchuwong T., Leepasert T.2020Carbohydrate Research
   498
   3
   10The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cellsPrasopdee T., Sinthuvanich C., Chollakup R., Uttayarat P., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Materials Today Communications
   27
   1
   11Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater CrustaceansLaurchan P., E-Kobon T., Srisapoome P., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Agricultural and Food Chemistry
   1
   12Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusionWaiyawat J., Waiyawat J., Kongsema M., Sinthuvanich C., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Teanchai C., Akkarachaneeyakorn K.2020Journal of Oral Biosciences
   62(1),pp. 64-71
   1
   13A novel cyclic NP1 reveals obstruction of EGFR kinase activity and attenuation of EGFR-driven cell linesJiwacharoenchai N., Tabtimmai L., Kiriwan D., Suwattanasophon C., Seetaha S., Sinthuvanich C., Choowongkomon K.2021Journal of Cellular Biochemistry
   0
   14In situ synthesis and mechanical properties of polylactic acid/hydroxyapatite functionalized graphene nanocompositeSriboonrung A., Tangbunsuk S., Sinthuvanich C., Keawwattana W.2017Key Engineering Materials
   735 KEM,pp. 230-234
   0
   15Cell-penetrating peptide nanocomplexes enhanced cellular uptake of dsRNA in Sf9 cell lineThungsatianpun N., Mavichak R., T-Thienprasert N., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Current Science and Technology
   11(2),pp. 299-310
   0
   16Afm study of nanoscale membrane perturbation induced by antimicrobial lipopeptide c14 kyrNasompag S., Siritongsuk P., Thammawithan S., Srichaiyapol O., Prangkio P., Camesano T.A., Sinthuvanich C., Patramanon R.2021Membranes
   11(7)
   0