Person Image

  Education

  • ปร.ด. ชีวเคมี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  Expertise Cloud

  2D-PAGEallergenasparagusbanana shrimpBombay locustbuffalochitosandigestibilityedible insectsenzyme activityEscherichia coliFenneropenaeus merguiensisfibrolytic bacteriafood processingfriedIgEpatanga succinctaSalmonella sp.SDS-PAGEtropomyosinUV-Cกรดฟูมาริกกระบือปลักกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกตัดแต่งพร้อมบริโภคการเคลือบผิวการใช้ไมโครเวฟการนึ่งการเปลี่ยนแปลงสีการยับยั้งจุลินทรีย์การลวกการอบแห้งกุ้งกุ้งก้ามกรามของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ความชื้นความปลอดภัยความเป็นสารก่อภูมิแพ้คาร์บอนไดออกไซด์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแคโรทีนอยด์จุลินทรีย์ชีวเคมีซาลโมเนลลาดอกแคดอกโสนถั่วลิสงป่นนมถั่วเหลืองหมักน้ำตาลบร็อคโคลีบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกใบตำลึงโปรตีนโปรไบโอติกผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกโพรไบโอติกแบคทีเรียฟางข้าวฟีนอลิกภาชนะบรรจุโภชนาการของอาหารมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีตัดแต่งมะละกอมะละกอ (พันธ์แขกดำ)มะละกอ โปรไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซีมะละกอพันธุ์แขกดำมะละกอสมูทตี้ไมโครเวฟยูวีซีรังสีอัลตราไวโอเลตวิตามินซีสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารประกอบฟีนอลสารละลายบัฟเฟอร์หญ้าขนหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่ง ยูวีซี ไคโตซาน ลิกนิน คลอโรฟิลล์หลังการเก็บเกี่ยวห้องสมุดยีน 16S rDNAอัญชันอัลตราไวโอเลต ชนิดซีอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารทะเลอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปูอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลาอาหารแห่งอนาคตอี โคไลอี. โคไลอี.โคไลอุณหภูมิเอทิลีนเอนไซม์เซลลูเลสเอเอ็มพีแอนโทไซยานิน

  Interest

  สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร3

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Identification of novel allergen in edible insect, Gryllus bimaculatus and its cross-reactivity with Macrobrachium spp. allergensSrinroch C., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Punyarit P., Phiriyangkul P.2015Food Chemistry
   184,pp. 160-166
   72
   2Molecular characterization of a cDNA encoding vitellogenin in the banana shrimp, Penaeus (Litopenaeus) merguiensis and sites of vitellogenin mRNA expressionPhiriyangkul P., Utarabhand P.2006Molecular Reproduction and Development
   73(4),pp. 410-423
   40
   3Identification of a novel allergen from muscle and various organs in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)Khanaruksombat S., Khanaruksombat S., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Phiriyangkul P., Phiriyangkul P.2014Annals of Allergy, Asthma and Immunology
   113(3),pp. 301-306
   33
   4Characterization of vitellin from the ovaries of the banana shrimp Litopenaeus merguiensisAuttarat J., Phiriyangkul P., Utarabhand P.2006Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
   143(1),pp. 27-36
   31
   5Dynamics of vitellogenin mRNA expression during vitellogenesis in the banana shrimp Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis using real-time PCRPhiriyangkul P., Puengyam P., Jakobsen I.B., Utarabhand P.2007Molecular Reproduction and Development
   74(9),pp. 1198-1207
   30
   6Evaluation of near infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powderNonthawong K., Phiriyangkul P., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   301(1)
   1
   7Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
   38(2),pp. 311-325
   0
   8Antimicrobial activity of chitosan coating on asparagus spears against Escherichia coli and Salmonella sp.Poubol J., Phiriyangkul P., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
   1213,pp. 511-516
   0
   9Ultraviolet-C irradiation for reducing Escherichia coli and Salmonella sp. On Asparagus spearsPoubol J., Phiriyangkul P., Puangnim S., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
   1213,pp. 499-504
   0
   10Erratum: Identification of novel allergen in edible insect, Gryllus bimaculatus and its cross-reactivity with Macrobrachium spp. allergens (Food Chemistry (2015) 184 (160-166))Srinroch C., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Punyarit P., Phiriyangkul P.2015Food Chemistry
   188,pp. 673
   0