ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ActinomyceteActinomycetesAedes aegyptiallergenAntimicrobial activityantioxidantAquatic insectsAraceaeasparagusBacillusBacillus thuringiensisbiodiversityBiological controlbiosorptionBroad mitecaddisfliesChiliChitosanEndophytic FungiEscherichia coliethanol productionExtracellular polysaccharideFISHgrowthGulf of ThailandHempHydropsychidaeleadlight trapmethane emissionMicrosorumMolassesMorinda citrifoliaMorinda citrifolia extractmorphologynatural enemiesphotoperiodPhytochemicalsPolyphagotarsonemus latusProbioticqualityrhizobacteriariceSalmonella sp.Staphylococcus aureussugarcanetrichopteraUV-CWater qualityกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการน้ำชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีตะกั่วถั่วลิสงป่นน้ำตาลบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียโปรไบโอติกผักตบชวาพลาสติกชีวภาพพืชวงศ์บุกบอนโพรไบโอติกแบคทีเรียฟางข้าวฟิล์มไคโตซานมะละกอแมลงน้ำไมโครพลาสติกไมโครเวฟยูวีซีลิกโนเซลลูโลสโลกร้อนวิตามินซีสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารประกอบฟีนอลสารสกัดจากพืชสิ่งแวดล้อมเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอายุการเก็บรักษาอุณหภูมิเอทานอลเอนโดไฟท์เอเอ็มพีแอคติโนแบคทีเรียแอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

piyamat.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281105-6 ต่อ 473

Avata

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

patchanee.v@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281105-6 ต่อ7677

Avata

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

taeng-on.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 034281105-6 ต่อ 7610

Avata

ดร. พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

puttaporn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034281105-6 ต่อ 7648

Avata

ดร. ฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์

thiti.kanc@nontri.ku.ac.th, โทร. 034281105


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 48 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน, อาจารย์ 14 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 413 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 367 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 161 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 221 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 142 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1171 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 648 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 523 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 23 เรื่อง (Unknown 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 227 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 178 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 71 รางวัล (เกียรติบัตร 31 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)