Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  agrofibreairflowbiodegradableBorassus flabellifer fibreCannabis sativaCannabis sativa L.Cellulose nanofiberchemical propertieschemical rettingConcrete ConfinedCore Hempcore residuedecoration meterialdevelopmentdisposable facemaskfiber bundlefiber qualityfiber reinforce polymerfibre reinforce compositefibre/matrix adhesionfinenessfurnituregrowthHempHydrothermal treatmentimpact strengthindoorjutekenafMechano-enzymaticMicrofluidizationnon-wood fibernon-wood fibreOFDAparticleboardPectinPectinasephenologyplant fiberpolylactide (PLA) compositePseudomonasretting processspun yarnsstrengthsurgical masktextilestobaccoToddy palm fibrewater rettingWater-rettingwet-laid nonwovenwood pelletXylanasezero wasteกัญชงกัญชง (Cannabis sativa)กาญจนบุรีการแช่ฟอกด้วยน้ำการใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพการย่อยได้การย่อยสลายตามธรรมชาติการแยกเส้นใยด้วยเคมีการแยกเส้นใยด้วยวิธีเคมีแกนกัญชงแกนปอขยะเหลือศูนย์ความสามารถปั่นเป็นเส้นด้ายคุณค่าทางโภชนะคุณภาพน้ำคุณภาพเส้นใยคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์แคนนาบินอยด์เชื้อเพลิงอัดเม็ดแช่ฟอกธูปฤาษีน้ำแช่ฟอกน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ปรับปรุงพันธุ์ปริมาณเส้นใยปอกระเจาปอคิวบาเปอร์เซ็นต์เส้นใยผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลผลิตเส้นใยพืชเส้นใยลักษณะทางกายวิภาควัสดุตกแต่งวัสดุรองนอนสกุล Amorphophallusสมบัติทางเคมีสมบัติเส้นใยสรีรวิทยาพืชสาร THCเส้นใยจากเปลือก (bast fiber)เส้นใยพืชหน้ากากทางการแพทย์หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอัตราการบำบัดต่อต้น

  Interest

  สรีรวิทยาพืช, พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 201, 203, 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร4
   • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม (เลขทะเบียน 2-0020-0008-5) / 609-610 ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toddy palm (Borassus Flabellifer) fruit fibre bundles as reinforcement in polylactide (PLA) composites: An overview about fibre and composite characteristicsGraupner N., Graupner N., Narkpiban K., Narkpiban K., Poonsawat T., Tooptompong P., Müssig J., Müssig J.2019Journal of Renewable Materials
  7(8),pp. 693-711
  10
  2The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) barkNarkpiban K., Sakdaronnarong C., Nimchua T., Pinmanee P., Thongkred P., Poonsawat T.2019BioResources
  14(1),pp. 99-119
  8
  3Effect of sowing date on growth and development of thai hemp (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Nanakorn W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 423-431
  8
  4Physical properties of traditional thai hemp fiber (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Mussig J.2008Journal of Industrial Hemp
  13(1),pp. 20-36
  6
  5Optimizing Cellulose Extraction from Kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) Fiber by Selective Retting and Hydrothermal PretreatmentNarkpiban K., Poonsawat T.2020Journal of Natural Fibers
  3
  6Effect of water and chemical retting on properties of hemp fibre and hybrid Hemp/cotton spun yarnPoonsawat T., Sae-Bae P., Bunphami M., Wetchaiyoc T., Jatamaneerat P.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
  11(9),pp. 1991-1995
  1
  7Value-added products from kenaf and hemp core residuePoonsawat T., Ritdet P., Jarusombutti S.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
  11(9),pp. 2054-2058
  1