Person Image

  Education

  • วท.ด.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Absorbent materialAdsorptionalkaline hydrolysisbleachingblended fabricblended filmscellulosechitosanCMCcottonCotton fabricsdisperse dyedyeingFabric propertiesfinishingHydrogelkineticknitted fabricNano titanium dioxidenanotechnologyNatural dyePLA/cotton blendpolyesterPretreatmentPrintingRayonReaction ratereactive dyereactive-disperseregenerated celluloseresisting agentrice branself cleaningSilk FibroinsulphatoethylsulphoneSweet bambooTamarind seedTamarind-seed testaTitanium dioxideUV protectionWater uptakeการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด็กสมองพิการต้นแบบระบบการผลิตต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มไทเทเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเนวัตกรรมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)นวัตกรรมไหมไทยบัวแดงประเทศไทย 4.0ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าผสมผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย (cotton)ผ้าพอลิแล็คติกแอซิดผ้าพอลิเอสเทอร์ฝ้ายฝ้าย (cotton)พอลิแลคติกแอซิดพอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (Polyester)เมล็ดมะขามย้อมสีธรรมชาติเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามระบบการผลิตเรนอนเหลือทิ้ง (Rayon Residue)เรยอนเหลือทิ้งวัสดุดูดซับวัสดุดูดซับ (Absorbent Material)วัสดุดูดซับต้นทุนต่ำวัสดุดูแลบาดแผลเศรษฐกิจท้องถิ่นสับปะรดสารฟอกขาวสิ่งทอสิ่งทอทางการแพทย์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษสีดิสเพิร์สสีดีสเพิร์ส (disperse dye)สีธรรมชาติสีรีแอคทีฟสีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสีแอซิคสีแอซิดเส้นใยกล้วยเส้นใยผสมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ไหมอนุภาคขนาดนาโนเมตรอัลตราซาวด์ (ultrasound)ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจล

  Interest

  การใช้สารเคมี และเอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of MCT-β-cyclodextrin treatment on strength, reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabricSetthayanond J., Sodsangchan C., Suwanruji P., Tooptompong P., Avinc O.2017Cellulose
  24(11),pp. 5233-5250
  15
  2Toddy palm (Borassus Flabellifer) fruit fibre bundles as reinforcement in polylactide (PLA) composites: An overview about fibre and composite characteristicsGraupner N., Graupner N., Narkpiban K., Narkpiban K., Poonsawat T., Tooptompong P., Müssig J., Müssig J.2019Journal of Renewable Materials
  7(8),pp. 693-711
  13
  3Analysis of the products from enzymatic scouring of cottonSae-Be P., Sangwatanaroj U., Punnapayak H.2007Biotechnology Journal
  2(3),pp. 316-325
  13
  4Preparation of tamarind-seed thickener for pigment printing on cottonTepparin S., Sae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
  233-235,pp. 1388-1391
  11
  5Effect of pretreatment and dyeing processes on the physical properties of poly (lactic acid)/cotton blended fabricSuesat J., Sae-Be P., Suwanruji P.2012Advanced Materials Research
  486,pp. 253-259
  9
  6Chitosan as a thickener for direct printing of natural dye on cotton fabricChoomchit J., Suesat J., Sae-Be P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 3394-3397
  8
  7Effect of chitosan and turmeric dye on ultraviolet protection properties of polyester fabricSriumaoum V., Sodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 658-661
  6
  8Application of sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on PLA and cotton fabricsHansakulwat P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Na Phatthalung I.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 641-644
  5
  9Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing processes for cottonSeemork K., Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 85-92
  4
  10Effect of water and chemical retting on properties of hemp fibre and hybrid Hemp/cotton spun yarnPoonsawat T., Sae-Bae P., Bunphami M., Wetchaiyoc T., Jatamaneerat P.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
  11(9),pp. 1991-1995
  4
  11Study of energy-saving dyeing process for poly(lactic acid) fabricSiriphet B., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 110-113
  3
  12Investigation of UV protection, self-cleaning and dyeing properties of nano TiO2-treated poly(lactic acid) fabricTungtriratanakul S., Setthayanond J., Avinc O., Suwanruji P., Sae-Bae P.2016Asian Journal of Chemistry
  28(11),pp. 2398-2402
  3
  13Development of adsorbent material from tamarind-seed testa for reactive dye adsorptionChaiyapongputti P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Munsuwan P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 650-653
  3
  14Chromium (VI) adsorption study using bio-adsorbent material derived from tamarind-seed testaSetthayanond J., Sae-Bae P., Chaiyapongputti P., Lim P.2017Key Engineering Materials
  723 KEM,pp. 534-539
  2
  15Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residueSaikhao L., Saikhao L., Suwanruji P., Suesat J., Sae-Be P.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 1666-1669
  2
  16Scouring cotton fabric by water-extracted substance from soap nut fruits and licoriceNoochuay A., Sae-Bae P., Kumphai P., Suangtho S.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 768-771
  1
  17Optimization of salt-free reactive dyeing process for cotton with coconut oil/water dual-phase dyeing systemSEEMORK K., SETTHAYANOND J., SUWANRUJI P., TOOPTOMPONG P.2021Asian Journal of Chemistry
  33(9),pp. 2099-2104
  1
  18Development of dyeing process for sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on natural and synthetic fibersPukngam J., Tooptompong P., Setthayanond J., Hansakulwat P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 116-122
  0
  19Development of thickener and resisting agent based on glutinous rice flour for pigment printing on cottonSae-Bae P., Setthayanond J., Tuntariyanond P., Srirattanophas C.2014WIT Transactions on Engineering Sciences
  87,pp. 319-330
  0
  20Kinetic analysis of alkaline extraction on sweet-bamboo leavesSae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 467-470
  0