ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AECalkaline hydrolysisApparel industryBanana peelblended fabricCelluloseCommunitycorn cobCorn huskcottonCrystallinityDisperse dyedyeingEucalyptusFarmerfashion consumerfashion industryfinishingflourGarcinia Dulcis (Roxb.) KurzHill tribesInventory ControlkineticKnowledge transferLacMangrove barkMarigold flowermass customizationMicrocrystalline cellulosemicroencapsulationMordantNatural dyeNatural dyesPad-BatchPad-dryPLApoly(lactic acid)PolyesterPretreatmentProduct Developmentproductivityreactive dyesresisting agentSilksilk fabricSMEsSocio-LifestyleStandard size specificationSupply Chain MAnagementsweet bambootamarind seedtextilesThai silkthickenerUV Protectionwoolกลุ่มเกษตรกรการจัดการของเสียการตกแต่งการตกแต่งสำเร็จการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การทดสอบผ้าด้วยเครื่องมือการบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสัมผัสของผ้าไหมเครื่องขูดเส้นใยเครื่องจักรเด็กสมองพิการต้นแบบระบบการผลิตเทคนิคการตัดเย็บเทคนิคการเย็บไทเทเนียมไดออกไซด์นวัตกรรมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)นวัตกรรมไหมไทยใบสับปะรดประเทศไทย 4.0ประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยมือผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมฝ้ายพอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (polyester)มาตรฐานมาตรฐานสากลวัสดุดูดซับ (Absorbent Material)เศรษฐกิจท้องถิ่นสมบัติทางกายภาพสิ่งทอสีดีสเพิร์สสีธรรมชาติสีย้อมธรรมชาติเส้นใยกล้วยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสับปะรดไหมอนุภาคขนาดนาโนเมตรอุตสาหกรรมแฟชั่นไฮโดรเจล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์

บริหาร

E-Mail: fagidrc@ku.ac.th

Tel.: 02-5791310 ต่อ 20

ดร. พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์

กิจการภายในและพัฒนาทรัพยากร

E-Mail: fagiplp@ku.ac.th

Tel.: 025625060


Persons (ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 210 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 95 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 115 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 34 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)