ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AECAlkaline hydrolysisApparel industryBlended fabricCelluloseCommunityCorn cobCorn huskcottoncrystallinityDisperse dyedyeingeucalyptusFarmerFashion ConsumerFashion IndustryfinishingflourGarcinia Dulcis (Roxb.) KurzHill tribesInventory ControlkineticKnowledge transferLacMangrove barkmass customizationMicrocrystalline celluloseMordantNatural DyeNatural dyesPad-batchPad-dryPLAPoly(lactic acid)PretreatmentProduct Developmentproductivityreaction ratereactive dyesresisting agentrice branSegmentationSilkSMEsSocio-LifestyleStandard size specificationSupply Chain ManagementSweet bambootamarind seedtextilesThai silkthickenerUV Protectionwoolกลุ่มเกษตรกรการจัดการของเสียการตกแต่งการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การทดสอบผ้าด้วยเครื่องมือการบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสัมผัสของผ้าไหมเครื่องขูดเส้นใยเครื่องจักรเด็กสมองพิการต้นแบบระบบการผลิตเทคนิคการตัดเย็บเทคนิคการเย็บไทเทเนียมไดออกไซด์นวัตกรรมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)นวัตกรรมไหมไทยใบสับปะรดประเทศไทย 4.0ประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยมือผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมฝ้ายพอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (Polyester)มาตรฐานมาตรฐานสากลวัสดุดูดซับ (Absorbent Material)วัสดุดูดซับต้นทุนต่ำวัสดุดูแลบาดแผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจท้องถิ่นสมบัติทางกายภาพสมุนไพรไทย (thai herb )สารกั้นสีสารฟอกขาวสิ่งทอสีดีสเพิร์สสีธรรมชาติเส้นใยสับปะรดไหมอนุภาคขนาดนาโนเมตรอุตสาหกรรมแฟชั่นไฮโดรเจล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและอาช

E-Mail: fagiktw@ku.ac.th

Tel.: 025625060


Persons (ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 187 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 87 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 33 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)