ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AECAlkaline hydrolysisApparel industryBanana peelBiomordantblended fabricCelluloseCommunitycorn cobCorn huskcottoncotton fabricCotton fabricsCrystallinityDisperse dyedyeingeri silkEucalyptusFabric propertiesFarmerFashion ConsumerFashion IndustryfinishingflourGarcinia Dulcis (Roxb.) KurzHill tribesInventory ControlKawabata evaluation systemKineticKnowledge transferLacMangrove barkmarigold flowermass customizationMicrocrystalline cellulosemicroencapsulationMordantNatural DyeNatural dyesPad-batchPad-dryPLApoly(lactic acid)PolyesterPretreatmentProduct Developmentproductivityreaction ratereactive dyesSilkSMEssweet bambootextilesthickenerUV ProtectionWoolกลุ่มเกษตรกรการจัดการของเสียการตกแต่งการตกแต่งสำเร็จการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การทดสอบผ้าด้วยเครื่องมือการบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสัมผัสของผ้าไหมเครื่องขูดเส้นใยเครื่องจักรเด็กสมองพิการต้นแบบระบบการผลิตเทคนิคการตัดเย็บเทคนิคการเย็บไทเทเนียมไดออกไซด์นวัตกรรมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)นวัตกรรมไหมไทยใบสับปะรดประเทศไทย 4.0ประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยมือผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมฝ้ายพอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (Polyester)มาตรฐานมาตรฐานสากลวัสดุดูดซับ (Absorbent Material)เศรษฐกิจท้องถิ่นสมบัติทางกายภาพสิ่งทอสีดีสเพิร์สสีธรรมชาติสีย้อมธรรมชาติเส้นใยกล้วยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสับปะรดไหมอนุภาคขนาดนาโนเมตรอุตสาหกรรมแฟชั่นไฮโดรเจล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์

duangrat.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5791310 ต่อ 20

Avata

ดร. พิธาลัย เล็กอุทัย, อาจารย์

pithalai.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625000 #5315


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 239 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 111 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 19 เรื่อง (Unknown 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 34 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)