Person Image

  Education

  • ออ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • M.F.A. (Textile-Garment-Design), Gothenburg University, Sweden, 2554
  • Ph.D. (Advanced Fibro-Science), Kyoto Institute of Technology, ๋Japan, 2561

  Expertise Cloud

  Airflow resistanceAntibacterialsantimicrobial propertiesbacterial celluloseBedding textilesBiochemistryBiosynthesisbodysuit for body balanceCane sugarchildren with cerebral palsyCo-developmentcolor image scalecomfort propertiesCost EffectivenessCost-effective approachCottonCotton fabricsCrosslink agentdecoration techniqueDisplay effectiveness of product ElderlyEnergy dispersive spectroscopyEnvironmental friendly textileenvironmentally friendlyEri silkEri Silk.Escherichia coliFabric design for well-being of Thai eldFabric Propertiesfabric structureface coveringFace masksFancy Yarnfeline behaviourFiltration efficiencygeneration yhand valueHouse of QualityKawabata evaluation systemMangosteenmaskmechanical propertiesMetal nanoparticlesMiddle layernata de cocoNatural dyenatural dyesnatural fiberoil repellencyOnline marketParticle Sizephysical propertiesPlant extractsQuality Function DeploymentReducing agentsReductantsResearch and Development ProcessScanning electron microscopySensorial Comfortsensory evaluationSensory evaluation in Textile Sensory perceptionSilksilk fabricsilver nanoparticleSilver nanoparticlesSorting Tasksynergistic effectSynthesisedtactile propertiesTextile craft and designtextile industry Textile product design and innovations textile productdesignThai domestic catThai TextilesUV-protection propertyVisual Sensory EvaluationWashingwater repellencywoven silk fabricsWrinkle recovery angleyarn countกลุ่มสีกันยับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพการจับคู่ธุรกิจการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดการตกแต่งสำเร็จการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทดสอบผ้าด้วยเครื่องมือการทรงตัวการนำเสนอการประเมินทางประสาทสัมผัสทางสายตาเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไหมอีรี่ปั่นหน้ากากผ้าไหมอีรี่แอปพลิเคชั่น

  Interest

  Sensory evaluation in Textile , Textile product design and innovations , Textile craft and design

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
  • มิ.ย. 2564 - เม.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการภายในและพัฒนาทรัพยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารบริษัทดี. เอส. กิฟท์ แอน อาร์ท จำกัด
   • ห้อง 5411 ชั้น 4 อาคาร 5
   • ห้อง 719 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลิเมอร์ชีวภาพ ชั้น 7 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industryPhoophat P., Kumphai P., Suwonsichon S., Boonyarit J., Plangmon C., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  10
  2UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textilesRungruangkitkrai N., Mongkholrattanasit R., Phoophat P., Chartvivatpornchai N., Sirimungkararat S., Wongkasem K., Tuntariyanond P., Nithithongsakol N., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  6
  3Visual aesthetic perception of handwoven cotton fabricsPhoophat P., Yamamoto H., Sukigara S.2019Journal of the Textile Institute
  110(3),pp. 412-425
  6
  4Biosynthesis of Silver Nanoparticles Enhanced Antibacterial Silk Face CoveringPhromphen P., Sukatta U., Rugthaworn P., Boonyarit J., Phoophat P., Rungruangkitkrai N., Tuntariyanond P., Chartvivatpornchai N., Apipatpapha T., Chollakup R.2023Journal of Natural Fibers
  20(2)
  2
  5“Cross-material” texture perception: An exploratory analysis of woven fabrics and tree barksPhoophat P., Sukigara S., Yamamoto H.2018Journal of Textile Engineering
  64(1),pp. 11-18
  2
  6Enhancement of Antibacterial Silk Face Covering with the Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Garcinia mangostana Linn. Peel and Andrographis paniculata Extract and a Bacterial Cellulose FilterPhromphen P., Phoophat P., Sukatta U., Rugthaworn P., Rungruangkitkrai N., Tuntariyanond P., Chartvivatpornchai N., Sichola P., Boonyarit J., Apipatpapha T., Chollakup R.2024Coatings
  14(4)
  1
  7PHYSICAL PROPERTIES CORRESPONDING TO COMFORT FEEL OF BEDDING FABRICSKitchagan S., Phromphen P., Soontrunnarudrungsri A., Phoophat P.2023Suranaree Journal of Science and Technology
  30(4),pp. 030126-030126
  0
  8INVESTIGATION OF FABRIC TACTILE CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT CLOTHING BASED ON ELDERLY PERSPECTIVESPhoophat P., Soontrunnarudrungsri A., Chollakup R.2023Suranaree Journal of Science and Technology
  30(4)
  0