Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. candidate (Textile), University of Manchester
 • M.Sc. (Material Science), Chulalongkorn University
 • B.Eng. (Textile Chemistry Engineering), Ratchamangala Institute of Technology

Expertise Cloud

compositesDyeingEucalyptusFabricGarcinia Dulcis (Roxb.) KurzIndigoLacMangrove barkmordantNatural dyeNatural dyesnatural indigoPad-BatchPad-dryPost-MordantSilksound absorptionUV Protectionwild tarowoolwool fabricwoven fabricyarn countyarnsกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระเป๋ากลูโคสการคงรูปด้วยกำมะถันการจัดการของเสียการจัดการความรู้การจับคู่ธุรกิจการเตรียมเส้นใยการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทดสอบผ้าด้วยเครื่องมือการป้องกันการปั่นด้ายแบบ OEการพิมพ์การเพิ่มมูลค่าการย้อมสีธรรมชาติการแยกเส้นใยการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามการสัมผัสของผ้าไหมการสาวไหมการเสริมแรงด้วยผงเขม่าดำครามคอมพอสิตคอมพอสิทแบบสองชั้นเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องขูดเส้นใยเครื่องจักรเคหะสิ่งทอฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงต้นแบบระบบการผลิตเทคนิคการย้อมเทคนิคการย้อมครามเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการย้อมนวัตกรรมไหมไทยนอนวูฟเวนบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดประเทศไทย 4.0ประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยมือโปรตีนไฮโดรไลเสทผลผลิตทางการเกษตรผลิตผ้าไผ่ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผลิตภัณฑ์สิ่งทอระเบิดด้วยไอน้ำระเบิดไอน้ำลักษณะสัณฐานและองค์ประกอบทางเคลักษณะสัมผัสวัสดุชีวภาพวัสดุดูซับเสียงวัสดุดูดซับเสียงเศรษฐกิจท้องถิ่นเศษรังไหมสเตนเลสสมบัติทางกายภาพสารกั้นสีสารควบคุมความหนืดเส้นใยไผ่เส้นใยไผ่ธรรมชาติเส้นใยพอลีพรอพีลีนเส้นใยพอลีเอสเทอร์เส้นใยลำต้นปาล์มเส้นใยสับปะรดเส้นใยไหมอีรี่ปั่นเส้นไหมถักหน้ากากผ้าหลักเกณฑ์: ข้อกำหนดหัวบอนไหมไหม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เสื้อผ้า ผ้าทอไหมไทยย้อมสีสำเร็จรูปอาคารอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอเอนไซม์

Interest

Natural dyes, Natural fibers, Dyeing Technology, Textile Testing, Electromagnetic shielding fabric

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)