Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  BambooComposite Panelflexural propertieskenafMedium Density FiberboardParticleboardRice StrawRubberwoodStrengthThermal treatmentThermal-treatmentthermoplastic compositeThickness swellingwood plastic compositeกาวกาวโพลีเมอริคกาวฟีนอล-รีซอรซินอลฟอร์มาลดีไฮด์กาวฟีนอล-รีซอรซินอลฟอร์มาลดีไฮด์ กาวโพลีเมอริค ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์กาวไอโซไซยาเนตแกนกัญชงแกนปอขี้เลื่อยเขาสัตว์ความได้เปรียบทางการแข่งขันความถ่วงจำเพาะความมีชีวิตของเมล็ดคุณภาพแผ่นใยคุณสมบัติของไม้สักเครื่องกัดไม้เครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ยางพารเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราฉนวนกันความร้อนชิ้นไม้สับ ยางพาราชีวมวลอัดเม็ดชุดดินฝั่งแดงชุมชนไม้มีค่าเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงอัดเม็ดไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนตตัวประสานเตาอบไม้นวัตกรรมน้ำมันยางน้ำยางเนื้อไม้ยางพาราไบโอดีเซลประสิทธิภาพการดูดซับเสียงปลวกปอคิวบาปัจจัยการผลิตป่าชายเลนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปลือกไม้ผงชันผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภาพสีเขียวแผ่นความหนาแน่นต่ำแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัด, ต้นสบู่ดำแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยนแผ่นบุผนังภายในแผ่นประกอบแผ่นปลูกพืช( Planting Board)แผ่นไม้ประกอบแผ่นไม้ประกับแผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นไม้อัดประกอบแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางแผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและผงไมไผ่พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5พลาทิเซอเรียมพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรไพลีนพลาสติกรีไซเคิลโพลีเอทีลีนพาเลทพืชเกษตรฟอร์มัลดีไฮด์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์ภายในอาคารไม้ไม้ขนาดเล็กไม้เชิงวิศวกรรมไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนไม้ยางพารายางพารายางพารา RRIT 251ยางพาราธรรมชาติยาสูบยูคาลิปตัสร่มกันฝนสารประกอบโบรอน

  Interest

  Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)