คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

55

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

actinomyceteactinomycetesAdsorptionallergenAntimicrobial activityantioxidantasparagusAttitudeBacillus thuringiensisbenzoxazinebest proximity pointBiodiversitybiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanCohen’s kappaDegradationDFTDye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeIrradiationleadmeasuring agreementMechanical propertiesMicrosorumMODIFIED KAPPAMorphologymotivationnanoparticlesPhotocatalyticPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationProbioticqualityrelative humidityResearch articlesrhizobacteriariceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisSystemic Functional LinguisticsThai learnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาภาษาไทยภาษาอังกฤษมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟศักยภาพสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิอุตสาหกรรมบริการเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: faaskrl@ku.ac.th

Tel.: 034-3522285

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: faaspca@ku.ac.th

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 200 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 14 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 61 คน, อาจารย์ 123 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 143 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 699 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 668 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 343 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 228 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 153 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2082 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1074 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1008 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 347 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 291 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 38 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 94 รางวัล (เกียรติบัตร 46 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 19 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)