คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

88

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

actinomyceteactinomycetesadsorptionallergenantibacterial activityAntimicrobial activityantioxidantasparagusAttitudeBacillus thuringiensisBenzoxazinebest proximity pointbiodiversityBiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanCohen’s kappadegradationDye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeirradiationleadmeasuring agreementMechanical Propertiesmethane emissionMicrosorummorphologymotivationnanoparticlesNatural RubberPhytochemicalsPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationprobioticqualityriceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisSystemic Functional LinguisticsThai learnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOZnO nanoparticlesกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาพลาสติกชีวภาพพืชวงศ์บุกบอนฟางข้าวภาษาไทยมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองคณบดี

นางสาว พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail:

Tel.: 034-30048134

ดร. วีรนุช แก้ววิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: faaswnka@ku.ac.th

Tel.: 034-281105

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: faaspca@ku.ac.th

Tel.:

นาย วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

E-Mail: faaswus@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1105-7ต่อ7107

นาย พีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารงานบุคคลด้านนิติธรรม

E-Mail:

Tel.: 042725039Resource

นักวิจัยทั้งหมด 155 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 คน, อาจารย์ 70 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 769 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 719 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 207 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 353 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 232 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 155 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2236 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1253 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 983 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 373 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 315 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 40 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 116 รางวัล (เกียรติบัตร 53 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 33 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)