คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

ActinomyceteactinomycetesadsorptionallergenAntimicrobial activityantioxidantAquatic insectsAraceaeasparagusAttitudeBacillus thuringiensisBenzoxazinebest proximity pointBest Proximity PointsBiodiversityBiological controlBiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanCOHEN’S KAPPAData MiningDegradationDFTDye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEfficiencyEscherichia coliExtracellular polysaccharideFISHFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeirradiationleadmeasuring agreementMechanical propertiesMicrosorummorphologymotivationnanoparticlesPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationqualityriceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisSystemic Functional LinguisticsThai LearnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวการเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาภาษาไทยภาษาอังกฤษมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟศักยภาพสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิอุตสาหกรรมบริการเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พจมาลย์ พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต(รักษาการแทน)

E-Mail: faaspmp@ku.ac.th

Tel.: -

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6Resource

นักวิจัยทั้งหมด 200 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 62 คน, อาจารย์ 124 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 679 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 648 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 157 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 337 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 228 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 145 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2051 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1051 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1000 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 304 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 273 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 23 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 93 รางวัล (เกียรติบัตร 45 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 19 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)