Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • (Biochemistry and Food Science), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2547
  • Ph.D.(Food Science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2550

  Expertise Cloud

  Acetobacter xylinumAgar disc diffusion methodAnimal blood for human consumptionAnimal blood proteinsAntibacterial activityantifungal activityAntimicrobial activityAntioxidant activityBlood gelblood proteins functional propertiesDietary supplementedible animal bloodFood bioactive compoundsFood chemistry and biochemistryFood processing and sensory evaluationFood qualityFood SafetyFood Safety, Food MicobiologyGac FruitGrowth rateheat-induced gelationLytic activityMicrowave vacuum dryingMomordica cochinnensisMorinda citrifoliaMorinda citrifolia extractNile TilapiaNoniPorcine bloodProbiotic bacteriaProtein hydrolysatesafety and securityกลุ่มของจุลินทรีย์การทำแห้งด้วยวิธีไมโครเวฟสุญญากาศการบำบัดทางชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงระบบปล่อยการให้บริการการอบแห้งกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์กิจกรรมการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเกลือไก่ตะเภาทองไก่อินทรีย์ของเสียประเภทโปรตีนของเสียอินทรีย์ไข่มุกความปลอดภัยคุณสมบัติเชิงหน้าที่เค้กชิฟฟอน กระเทียม กะเพรา สะระแหน่ โคนมโคเนื้อโครงการบริการวิชาการจังหวัดนครปฐมชาโซเดียมแอลจิเนตดินสวนมะพร้าวน้ำหอมโต๊ะจีนโต๊ะจีน อาหารปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้บริโภค การให้บริการ โต๊ะจีนนครปฐมน้ำเนื้อโนนิแบคทีเรียโปรไบโอติกใบเตยปลานิลโปรติเอสโปรตีนโกลบินโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรไบโอติกผู้บริโภคผู้ประกอบการพืชป่าชายเลนฟักข้าวฟาร์มอัจฉริยะมะม่วงหาวมะนาวโห่มะละกอสุกยอยอ สารสกัดจากยอ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์โรงฆ่าสัตว์โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเลือดเลือดก้อนเลือดสัตว์เพื่อการบริโภคเลือดสุกรวุ้นเซลลูโลสวุ้นมะพร้าวสารสกัดจากยออัตราการเจริญอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเสริมเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียแอคติโนแบคทีเรีย

  Interest

  Food Safety, Food Micobiology

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)