Search Result of "probiotic"

About 447 results
Img

งานวิจัย

ผลของเครื่องเทศในสูตรเครื่องแกงไทยต่อสมบัติโปรไบโอติกของโปรไบโอติกแบคทีเรียทางการค้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2558 วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย ณัฐพงษ์ ปานขาว

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากน้ำหม่อน (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Wanchai Panthavee, ImgMr.Natapas Phoopat, ImgMs.Pornthip Charoenthamawat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...