Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • M.S. (Agriculture), Kyoto Prefectural University, ญี่ปุ่น, 2548
  • Dr.Agri.Sci (Bioresource Production and Environmental Science), Kyoto Prefectural University,, ญี่ปุ่น, 2551

  Expertise Cloud

  chitosanFertilizerFoliarHom-nin ricephenolic compoundssalicylic acidsiliconsoil drenchsweetnessการกัดเซาะชายฝั่งการเคลือบเมล็ดการจัดการน้ำชุมชนการชักนำการออกดอก และสัณฐานวิทยาของดอกการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การบริหารจัดการน้ำการให้ปุ๋ยทางใบข้าวข้าว ไคโตซาน ความงอก ผลผลิตข้าวเจ้าหอมนิล chitosanข้าวโพดข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานขุยมะพร้าวไขแป้งครอบครองราก: ความสูงคลอโรฟิ ลล์ความหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินคะน้าค่าการน้ำไฟฟ้าค่าความหวานคาร์บอนไดออกไซด์ค่าวิเคราะห์ดินคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพผลผลิตเคลือบเมล็ดพันธุ์แครอท ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดตแคโรทีนอยด์แคลเซียมแคลเซียมซิลิเกตแคลเซียมซิลิเกต การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต ผักบุ้งโครงการหลวงไคโตซานจิบเบอเรลลินจุลธาตุชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาซิงค์ซัลเฟตซิงค์-อะมิโน แอซิคซิงค์อีดีทีเอซิลิกอนซิลิคอนซีลิเนียม, ดิน, อาหาร, ผักซีลีเนียมดัชนีการงอกดินดินกำแพงแสนต้นกล้าต้นอ่อนทานตะวันเติบโตไตรโคเดอร์มำ สเคลอโรเทียม ซิลิคอน กำรงอก ต้นกล้ำพริกถ่านแกลบไถพรวนทรายทัลคัมธาตุสังกะสีธาตุเหล็กธาตุอาหารธาตุอาหารพืชน?้ำหนักแห้งต้นกล้าน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำเสียไนโตรเจนไนเทรตบิสกิตเพื่อสุขภาพเบต้าแคโรทีนประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ป่าธรรมชาติปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสังกะสีผักกาดหอมผักกาดหัวพริกพอลิเมอร์ชีวภาพโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมะเขือเทศเมล็ดพันธุ์สบู่ดำสังกะสีสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลองุ่นอ้อยอัลจิเนตแอมโมเนียม

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์, การชักนำการออกดอก และสัณฐานวิทยาของดอก, การผลิตพืช เพื่อเพิ่มสารสำคัญต่อพืชและผู้บริโภค, การเสริมอาหารแบบชีวภาพ (Biofortification) โดยการจัดการเพาะปลูก

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารงานสาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ
  • พ.ค. 2556 - ก.ค. 2557 รองหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร SC3
   • ห้อง 430 ชั้น 4 อาคาร SC14
   • แปลงของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือนตาข่าย

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Arbuscular mycorrhiza fungi applications and rock phosphate fertilizers enhance available phosphorus in soil and promote plant immunity in robusta coffeeJaitieng S., Sinma K., Rungcharoenthong P., Amkha S.2020Soil Science and Plant Nutrition
  7
  2Preparation and properties of urea slow-release fertilizer hydrogel by sodium alginate-gelatin biopolymerHnoosong W., Rungcharoenthong P., Sangjan S.2021Key Engineering Materials
  889 KEM,pp. 98-103
  4
  3Gibberellin application and potash fertilizer on yield and quality of 'White Malaga' grapeAmkha S., Saengkai K., Rungcharoenthong P.2018Acta Horticulturae
  1206,pp. 51-56
  2
  4Effect of chitosan application on some secondary plant metabolites in chiliAmkha S., Rungcharoenthong P.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 243-248
  1
  5A study of external morphological changes and the development time towards further understanding the biology of Elenchus yasumatsui Kifune & Hirashima (Strepsiptera: Elenchidae) maleSuraksakul P., Piyaphongkul J., Rungcharoenthong P., Amkha S.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 524-531
  0
  6Effects of mycorrhizal fungi with phosphate fertilizer applications on phosphate solubilizing and soil properties of grapes orchardTiamtanong S., Sinma K., Mala T., Rungcharoenthong P., Amkha S.2015Modern Applied Science
  9(1),pp. 149-156
  0
  7Impacts of cultivar and growing substrate on growth and yield of melonRungcharoenthong P., Ong-Art S., Amkha S.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 311-314
  0
  8Effect of calcium silicate on number of trichomes, leaf thickness and chlorophyll in tomatoAmkha S., Rungcharoenthong P.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 249-254
  0