Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Doctor of Agricultural Science(Bioresource Production and Environmental Science), Kyoto Prefectural University, ญี่ปุ่น, 2551

  Expertise Cloud

  fertilizerFoliarHom-nin ricephenolic compoundssalicylic acidsiliconsoil drenchการกัดเซาะชายฝั่งการเคลือบเมล็ดการจัดการน้ำชุมชนการชักนำการออกดอกการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การบริหารจัดการน้ำการให้ปุ๋ยทางใบกีวีฟรู้ทขนใบขยะอันตรายข้าวข้าว ไคโตซาน ความงอก ผลผลิตข้าวเจ้าหอมนิล chitosanข้าวโพดเคลือบเมล็ดพันธุ์แครอท ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดตแคโรทีนอยด์แคลเซียมแคลเซียมซิลิเกตแคลเซียมซิลิเกต การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต ผักบุ้งโครงการหลวงไคโตซานจิบเบอเรลลินจุลธาตุชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาซิลิกอนซิลิคอนซีลิเนียม, ดิน, อาหาร, ผักซีลีเนียมดัชนีการงอกดินดินกำแพงแสนต้นกล้าต้นอ่อนทานตะวันเติบโตไตรโคเดอร์มำ สเคลอโรเทียม ซิลิคอน กำรงอก ต้นกล้ำพริกถ่านแกลบไถพรวนทรายธาตุสังกะสีธาตุเหล็กธาตุอาหารธาตุอาหารพืชน?้ำหนักแห้งต้นกล้าน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำเสียไนโตรเจนไนเทรตเบต้าแคโรทีนป่าธรรมชาติปุ๋ยปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบปุ๋ยสังกะสีผักกาดกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดหัวพริกพริกขี้หนูพริกหวานพลับพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภพอลิไวนิลแอลกอฮอล์พีเอชดินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมะเขือเทศมูลไส้เดือนเมล็ดพันธุ์สบู่ดำสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟี นอล สารประกอบฟีนอลสารพฤกษเคมีสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟริเคชั่นเส้นแป้งองุ่นอ้อยอะโซโตแบคเตอร์อัตราการเจริญเติบโตอัลจิเนตแอมโมเนียมไฮโดรเจลไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโปรนิกส์ุ์ พริกฺNilaparvata lugens Stal

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์, การชักนำการออกดอก, สันฐานวิทยาของดอก, การผลิตพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
   • โรงเรือนตาข่าย

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Arbuscular mycorrhiza fungi applications and rock phosphate fertilizers enhance available phosphorus in soil and promote plant immunity in robusta coffeeJaitieng S., Sinma K., Rungcharoenthong P., Amkha S.2020Soil Science and Plant Nutrition
  2
  2Gibberellin application and potash fertilizer on yield and quality of 'White Malaga' grapeAmkha S., Saengkai K., Rungcharoenthong P.2018Acta Horticulturae
  1206,pp. 51-56
  1
  3Effects of mycorrhizal fungi with phosphate fertilizer applications on phosphate solubilizing and soil properties of grapes orchardTiamtanong S., Sinma K., Mala T., Rungcharoenthong P., Amkha S.2015Modern Applied Science
  9(1),pp. 149-156
  0
  4Impacts of cultivar and growing substrate on growth and yield of melonRungcharoenthong P., Ong-Art S., Amkha S.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 311-314
  0
  5Effect of calcium silicate on number of trichomes, leaf thickness and chlorophyll in tomatoAmkha S., Rungcharoenthong P.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 249-254
  0
  6Effect of chitosan application on some secondary plant metabolites in chiliAmkha S., Rungcharoenthong P.2021Acta Horticulturae
  1312,pp. 243-248
  0