Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551
  • วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  antibiotic resistanceBacterial communitybacterial diversityDenaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)DGGEEnterobacteriaEnterobacterial repetitive intergenic consensus polymerase chain reaction (ERIC PCR)enterococciEnterococcusEnteronacterialERIC-PCREscherichia coliExtraction with resinsGlycine maxIllumina next-generation sequencingMarine microbiotaMonascus purpureusPlant growth promoterRAPDred pigmentseafoodseawaterSecondary Metabolites of microorganismssilver and gold nanoparticlesSoil enzymatic patternSoil extractsoil remediationStreptomycesStreptomyces galilaeusStreptomyces sp.the Gulf of Thailandvirulence genevirulence gene expressionกรดอินโดลอซิติกกวางตุ้งการกระตุ้นเชิงแสงการเกษตรการงอกของข้าวเปลือกการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจติดตามจุลินทรีย์การตรึงเซลล์การตรึงเซลล์จุลินทรีย์ (Immobilizedการบำบัดโดยชีววิธีการฟื้นฟูดินการส่งเสริมการเจริญของพืชการส่งเสริมการเจริญผักกินใบการสลายสารฟอสเฟสการหมักแบบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกขึ้นฉ่าย (Celery)ความต้านทานสารปฏิชีวนะความหลากหลายของแบคทีเรียความหลากหลายทางพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic diversity of microorganismsคะน้าคูมารินจุลินทรีย์จุลินทรีย์ตรึงเซลล์จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญของพืช (Plaจุินทรีย์ตรึงเซลล์ไซเดอร์โรฟอร์ดินแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปมถังเช่าเทคโนโลยีแบคทีเรียตรึงเซลล์นำ้มันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แลแบคทีเรียแบคทีเรียตรึงรูปแบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้ว แบคทีเรียย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียตรึงรูผักกินใบผักชี (Coriander)ผักเศรฐกิจพริก Capsicum frutescens L.พอลิกลูตามิก แอซิดเม็ดสีแดงเมล็ดเทียมแม่น้ำโขงโรคเบาหวานลายพิมพ์ DNAลายพิมพ์ดีเอ็นเอสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารสกัดจากใบมะรุมไส้เดือนฝอยรากปมอนุมูลอิสระอัลจิเนตอ่าวไทยอาหารทะเลอินโดลแอซิตริกเอการ์เอนเทอร์โรแบคทีเรียเอนเทอโรแบคทีเรียแอคติโนมัยซิทแอคติโนมัยซีทแอคติโนมัยซีทควบคุมไส้เดือนฝอยแอมโมเนียฮีสตามีน

  Interest

  ความหลากหลายทางพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic diversity of microorganisms, Secondary Metabolites of microorganisms

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร SC14
    • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร Sc14-508
    • ห้อง 516 ชั้น 5 อาคาร SC14

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Inoculation of Ensifer fredii strain LP2/20 immobilized in agar results in growth promotion and alteration of bacterial community structure of Chinese kale planted soilPongsilp N., Nimnoi P.2020Scientific Reports
   10(1)
   5
   2Diversity and antibiotic resistance patterns of enterobacteria isolated from seafood in ThailandPongsilp N., Nimnoi P.2018CYTA - Journal of Food
   16(1),pp. 793-800
   3
   3Influence of Physicochemical Factors on Bacterial Communities Along the Lower Mekong River Assessed by Illumina Next-Generation SequencingStaley C., Pongsilp N., Nimnoi P., Kaiser T., Sadowsky M.J.2018Water, Air, and Soil Pollution
   229(10)
   5
   4Impact of rhizobial inoculants on rhizosphere bacterial communities of three medicinal legumes assessed by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)Nimnoi P., Nimnoi P., Lumyong S., Pongsilp N.2011Annals of Microbiology
   61(2),pp. 237-245
   12
   5CO-INOCULATION OF SOYBEAN (GLYCINE MAX) WITH ACTINOMYCETES AND BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ENHANCES PLANT GROWTH, NITROGENASE ACTIVITY AND PLANT NUTRITIONNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2014Journal of Plant Nutrition
   37(3),pp. 432-446
   24
   6Suppression of root-knot nematode and plant growth promotion of chili (Capsicum flutescens L.) using co-inoculation of Streptomyces spp.Nimnoi P., Ruanpanun P.2020Biological Control
   145
   4
   7Evaluation on the efficiency and persistence of Streptomyces jietaisiensis strain A034 in controlling root knot disease and promoting plant growth in the plant-parasitic nematode infested soilsRuanpanun P., Ruanpanun P., Nimnoi P.2020Biological Control
   144
   3
   8Identification, Characterization, and Virulence Gene Expression of Marine Enterobacteria in the Upper Gulf of ThailandNimnoi P., Pongsilp N.2022Microorganisms
   10(3)
   0
   9Monitoring the efficiency of Streptomyces galilaeus strain KPS-C004 against root knot disease and the promotion of plant growth in the plant-parasitic nematode infested soilsNimnoi P., Pongsilp N., Ruanpanun P.2017Biological Control
   114,pp. 158-166
   12
   10Utilization of agro-industrial products for increasing red pigment production of Monascus purpureus AHK12Nimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2015Chiang Mai Journal of Science
   42(2),pp. 331-338
   6
   11Distribution and expression of virulence genes in potentially pathogenic bacteria isolated from seafood in ThailandNimnoi P., Pongsilp N.2020CYTA - Journal of Food
   18(1),pp. 753-763
   1
   12Endophytic actinomycetes isolated from Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters productionNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2010World Journal of Microbiology and Biotechnology
   26(2),pp. 193-203
   91
   13Genetic diversity and community of endophytic actinomycetes within the roots of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by Actinomycetes-specific PCR and PCR-DGGE of 16S rRNA geneNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2010Biochemical Systematics and Ecology
   38(4),pp. 595-601
   24
   14Actinobacterial community and diversity in rhizosphere soils of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by RT-PCR and PCR-DGGENimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2011Biochemical Systematics and Ecology
   39(4-6),pp. 509-519
   8
   15Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic featuresTungao W., Nimnoi P., Nimnoi P., Lumyong S., Pongsilp N.2012World Applied Sciences Journal
   19(11),pp. 1613-1620
   0
   16Marine bacterial communities in the upper gulf of Thailand assessed by Illumina next-generation sequencing platformNimnoi P., Pongsilp N.2020BMC Microbiology
   20(1)
   11
   17Community structures of total bacterial DNA, cultivable bacteria and prototrophs in bulk soil and rhizospheresPongsilp N., Nimnoi P., Lumyong S.2016Malaysian Journal of Microbiology
   12(1),pp. 1-14
   1
   18The establishment and activity of bacterial inoculant immobilized in agar compared with those of alginate and perlite after being introduced into soilNimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S.2017Chiang Mai Journal of Science
   44(3),pp. 751-767
   4
   19Genotypic diversity among rhizospheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent techniquesPongsilp N., Nimnoi P., Lumyong S.2012World Journal of Microbiology and Biotechnology
   28(2),pp. 615-626
   12
   20Improving Solid-State Fermentation of Monascus purpureus on Agricultural Products for Pigment ProductionNimnoi P., Lumyong S.2011Food and Bioprocess Technology
   4(8),pp. 1384-1390
   71