Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2537
  • คศ.บ.(โภชนาการชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2537
  • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2542
  • D.Eng.(Biotechnological Science), Kinki University, ญี่ปุ่น, 2548
  • Postdoctoral researcher, Kinki University, ญี่ปุ่น, 2550

  Expertise Cloud

  asparaguschitosanEscherichia colifresh-cutFresh-cut green papayaguavaheat treatmentHidemi1HisairradiationmicrobialPoubolPVC filmqualityRespiration rateSalmonella sp.Spearmintultraviolet-CUV-Cwater-soaked appearanceกรดแกลลิกกรดฟูมาริกกระเจี๊ยบแดงกะหล่ำดอกการเคลือบผิวการใช้ไมโครเวฟการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสการนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงสีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยับยั้งจุลินทรีย์การลวกการให้ความร้อนการอบแห้งของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ความชื้นความปลอดภัยคาร์บอนไดออกไซด์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสมุนไพรแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชาอูหลงชีวเคมีเชื้อจุลินทรีย์ซาลโมเนลลาดอกแคดอกโสนถั่วลิสงป่นนมนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหมักน้ำตาลเนื้อลูกพรุนบร็อคโคลีบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกใบตำลึงใบมะรุมปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดเปลือกส้มโอโปรตีนโปรไบโอติกโปรไบโอติกแบคทีเรียผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกฝรั่งตัดแต่งพร้อมบริโภคโพรไบโอติกแบคทีเรียฟิล์มไคโตซานฟีนอลิกมะละกอมะละกอตัดแต่งพร้อมบริโภคมะละกอสมูทตี้มะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคไมโครเวฟยูวีซียูวี-ซีรังสีอัลตราไวโอเลตลมร้อนวิตามินซีวิธีการอบแห้งสเตรปโตมัยซีทสรีรวิทยาสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารประกอบฟีนอลหน่อไม้ฝรั่งอัญชันอายุการเก็บรักษาอี โคไลอี.โคไลอุณหภูมิเอนไซม์ไคติเนสเอเอ็มพีแอนโทไซยานิน

  Interest

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอาหาร, คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร3
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 134 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 73 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 61 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Shelf life and microbial quality of fresh-cut mango cubes stored in high CO2 atmospheresPoubol J., Izumi H.2005Journal of Food Science
  70(1)
  62
  2Physiology and microbiological quality of fresh-cut mango cubes as affected by high-O2 controlled atmospheresPoubol J., Izumi H.2005Journal of Food Science
  70(6)
  36
  3On-farm sources of microbial contamination of persimmon fruit in JapanIzumi H., Tsukada Y., Poubol J., Hisa K., Hisa K.2008Journal of Food Protection
  71(1),pp. 52-59
  36
  4Potential sources of microbial contamination of satsuma mandarin fruit in Japan, from production through packing shedIzumi H., Poubol J., Hisa K., Hisa K., Sera K.2008Journal of Food Protection
  71(3),pp. 530-538
  22
  5Effect of ultraviolet-C irradiation on quality and natural microflora of asparagus spearsPoubol J., Lichanporn I., Puthmee T., Kanlayanarat S.2010Acta Horticulturae
  875,pp. 257-262
  10
  6Guava fruit treated with hot water on microbiological quality of fresh-cut 'Kimju' and 'Pan Srithong' guavaPoubol J., Techavuthiporn C., Kanlayanarat S.2018International Food Research Journal
  25(3),pp. 903-907
  5
  7On-the-farm contamination of satsuma mandarin fruit at different orchards in JapanPoubol J., Tsukada Y., Sera K., Izumi H.2006Acta Horticulturae
  712 I,pp. 551-560
  4
  8Quality and microbiological changes of asparagus spear packaged in polyvinylchloride film and treated with Ultraviolet-CPoubol J., Lichanporn I., Puthmee T., Kanlayanarat S.2012Acta Horticulturae
  943,pp. 235-240
  3
  9Ultraviolet-C treatments for spearmint decontamination of Salmonella sp. and Escherichia coliPoubol J., Kukeeratikul K., Jitareerat P.2010Acta Horticulturae
  875,pp. 263-268
  2
  10Storage quality of fresh-cut lettuce treated with ozonated water and stored in high CO2 modified atmosphere packagingPoubol J., Inada M., Takiguchi Y., Izumi H.2007Acta Horticulturae
  746,pp. 417-423
  1
  11Microbiology and quality of fresh-cut 'Kimju' guava treated with hot waterPoubol J., Techavuthiporn C., Kanlayanarat S.2013Acta Horticulturae
  973,pp. 135-138
  1
  12Quality of fresh-cut 'Khake Dam' and 'Red Maradol' papayas as affected by low temperatures storagePoubol J., Kakaew P., Kanlayanarat S.2010Acta Horticulturae
  858,pp. 105-110
  1
  13Antimicrobial activity of chitosan coating on asparagus spears against Escherichia coli and Salmonella sp.Poubol J., Phiriyangkul P., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
  1213,pp. 511-516
  0
  14Ultraviolet-C irradiation for reducing Escherichia coli and Salmonella sp. On Asparagus spearsPoubol J., Phiriyangkul P., Puangnim S., Boonyaritthongchai P.2018Acta Horticulturae
  1213,pp. 499-504
  0
  15Effect of low oxygen atmospheres on quality and physiological responses of fresh-cut 'Red maradol' papayaDankaew P., Kanlayanarat S., Poubol J.2009Acta Horticulturae
  837,pp. 265-270
  0