Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2537
  • คศ.บ.(โภชนาการชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2537
  • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2542
  • D.Eng.(Biotechnological Science), Kinki University, ญี่ปุ่น, 2548
  • Postdoctoral researcher, Kinki University, ญี่ปุ่น, 2550

  Expertise Cloud

  asparagusChitosanEscherichia colifresh-cutFresh-cut green papayafresh-cut mangoguavaheat treatmentHidemi1hot waterIrradiationIzumiJutatip1microbialMicrobial growthmicrobial populationsmicrobiological qualitymicroorganismphysico-chemical propertiesPoubolPVC filmqualityRespiration rateSalmonella sp.spearmintUltraviolet-CUV-Cwater-soaked appearanceกรดแกลลิกกรดฟูมาริกกระเจี๊ยบแดงกะหล่ำดอกการเคลือบผิวการใช้ไมโครเวฟการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสการนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยับยั้งจุลินทรีย์การลวกการให้ความร้อนการอบแห้งของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ความชื้นความปลอดภัยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสมุนไพรแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชาอูหลงชีวเคมีเชื้อจุลินทรีย์ซาลโมเนลลาดอกแคดอกโสนถั่วลิสงป่นนมนมถั่วเหลืองน้ำตาลเนื้อลูกพรุนบร็อคโคลีบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคใบตำลึงใบมะรุมปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดเปลือกส้มโอโปรไบโอติกผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกฝรั่งตัดแต่งพร้อมบริโภคโพรไบโอติกแบคทีเรียฟิล์มไคโตซานฟีนอลิกมะละกอมะละกอตัดแต่งพร้อมบริโภคมะละกอสมูทตี้มะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคไมโครเวฟยูวีซียูวี-ซีรังสีอัลตราไวโอเลตลมร้อนวิตามินซีวิธีการอบแห้งสเตรปโตมัยซีทสรีรวิทยาสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหน่อไม้ฝรั่งอัญชันอายุการเก็บรักษาอี โคไลอี.โคไลอุณหภูมิเอนไซม์ไคติเนสเอเอ็มพี

  Interest

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอาหาร, คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 124 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 67 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)